Valt de dag van de hemelvaart van Christus niet samen met de dag van zijn kruisiging? Waren diens laatste woorden op Golgota niet: 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest'? Zijn sterven was toch al een thuiskomen? Vanaf dat moment was Hij in het Vaderhuis.

 

Op Golgota is de overwinning behaald! 'Het is volbracht!' Zegevierend keerde Christus terug naar de hemel. De verkondiging van zijn overwinning kon beginnen. Allereerst in  het dodenrijk. Daar verkondigde Hij zijn overwinning aan de generaties die zich van Hem hadden afgekeerd, en in het dodenrijk waren opgesloten. Petrus spreekt in een van zijn brieven over deze prediking in de diepste krochten van het heelal (1Pet.3,9).

Lees meer: Heilzame hemelvaart

2017 is Reformatiejaar. Op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan het feit dat Luther vijfhonderd jaar geleden zijn vijfennegentig stellingen publiceerde tegen de kerkelijke en theologische praktijk van zijn dagen. Er zijn Lutherboeken, Lutherlezingen, Lutherreizen en Luthersouvenirs, waaronder het befaamde Playmobil-poppetje. Serieus of ludiek: Luther staat momenteel in de belangstelling.

 

Ook tijdens de Vormingscursus van de CGK werd voor Luther plaats ingeruimd. Deze keer voor drie wat minder bekende kanten aan de reformator. We kennen hem als de theoloog die zich sterk maakte voor de leer van de rechtvaardiging door het geloof. Wij leven van genade en niet door eigen goede werken. Die genade is zichtbaar geworden in het kruis van Christus, dat in het middelpunt dient te staan van het leven van elke christen, van de kerk en van de theologie. Niet voor niets wordt Luthers theologie ook wel kruistheologie genoemd. Zij heeft veranderingen teweeggebracht op velerlei terrein, niet alleen in de kerk maar ook in de maatschappij. Luther trok zijn theologische opvattingen door naar de praktijk van alledag. Daarom had hij ook zo zijn ideeën over opvoeding en gezin, over de prediking en over het pastoraat. In dit artikel staat het eerste aspect centraal, de andere twee volgen later.

Lees meer: Martin Luther (1483-1546) als pedagoog

In deze rubriek vertellen mensen die een functie in de kerk bekleden, iets over hoe ze deze functie in praktijk brengen. Diverse aspecten mogen daarbij aan bod komen. Bijvoorbeeld wat het werk inhoudt, hoeveel tijd het kost, welke leuke of vervelende dingen ze tegenkomen, en nog veel meer.

Vandaag ‘de catecheet’. Aan het woord is Ina Brouwer, lid van de CGK te Winschoten.

 

Toen mij gevraagd werd om catechisatie te geven aan de kinderen en jongeren, moest ik daar eerst wel goed over nadenken, alvorens ik ja of nee wilde zeggen. Jaren geleden had ik wel een kinderclub geleid, samen met andere zusters uit de gemeente. Ik heb ook leiding gegeven aan een aantal Alphacursussen. Die beide dingen vond ik erg leuk en vooral ook leerzaam voor mezelf. Catechisatie geven aan kinderen is toch wel iets heel anders.

Lees meer: De catecheet

De Kamper hoogleraar Nieuwe Testament Rob van Houwelingen heeft een interessant boekje geschreven onder de titel Handbagage voor Jezusvolgers. Interessant wat betreft opzet en inhoud. De titel Handbagage, doet denken aan vakantielectuur en neem het maar gerust mee op wintersport. Maar het boek gaat over christelijke handbagage. Wie Jezus wil volgen wordt een reiziger op weg naar het koninkrijk van God. En net als elke reiziger hebben ook Jezusvolgers handbagage nodig. Dat wil dit boek meegeven: het meest noodzakelijke op de reis naar het koninkrijk van God.

Lees meer: Boekbespreking: Handbagage voor Jezusvolgers

Een jaar lang leven met de liederen van Jezus

 

Een heel ander boek dan we gewend zijn van Tim Keller. Hij heeft dit dagboek in eerste instantie alleen geschreven, maar dat werd niks, veel te ingewikkeld en uitgebreid. Zijn vrouw Kathy is zich ermee gaan bemoeien en samen zijn ze gekomen tot deze definitieve versie. De honderdvijftig psalmen zijn verdeeld over het jaar en bij ieder gedeelte staat een korte meditatie, afgesloten met een gebed dat je kunt gebruiken in je eigen gebed. De meditatie lijkt op het eerste gezicht gemakkelijk, maar als je het goed op je laat inwerken, gaat de psalm voor je leven, geeft verdieping aan je geloof.

Lees meer: Psalmendagboek

Commentaar

 • Soft godsbeeld 2017-05-19 14:11:52

  Tjonge, dat waren echt twee elkaar tegensprekende stukken in het Nederlands Dagblad van zaterdag...

 • Ramkoers 2017-05-12 18:34:37

  Stel er is een kerkverband. En stel dat er binnen dat kerkverband een belangrijk verschil van...

 • Ketting van leven 2017-05-05 17:55:23

  Elk jaar houden de leerlingen van groep 7 van de beide basisscholen in ons dorp een herdenking bij het...

 • Eer en deftige gewaden 2017-04-21 07:31:13

  ‘Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet...