Polderblindheid, weet u wat dat is? Ik had er nooit van gehoord. Totdat mijn jongste zusje vertelde van een aanrijding die ze had gehad. Met een fietser die leed aan polderblindheid. Hij was zo gericht geweest op wat er aan de horizon gebeurde dat hij niet lette op wat dichtbij was. En zo was hij domweg tegen de auto van mijn zusje gereden.

Toen ik op de middelbare school in Groningen zat, fietste ik elke dag vanaf Ten Boer daarheen. Zestien kilometer heen en zestien terug. Meestal met een groep lotgenoten, soms alleen. Natuurlijk zonder regenpak, en ’s winters geen handschoenen, dat vonden wij niet nodig. Onderweg beleefden we van alles. Mooie dingen, en minder mooie dingen.

Lees meer: Griepstuvers: Polderblindheid en een goed excuus

Zorgen voor de kudde, vanuit de zorg die de Here Jezus Zélf voor zijn schapen heeft - zo vatte ik in het vorige artikel de taak van ambtsdragers in de gemeente samen. Op die herderlijke zorg wil ik in dit tweede artikel nog wat verder ingaan.

 

Ik zei al, met name de ouderlingen worden in het Nieuwe Testament zo genoemd, ‘herders’. Het woord dat in het Grieks voor de ouderling gebruikt wordt, is: episkopos, en dat betekent: opziener. Hoewel dat woord in allerlei verbanden gebruikt kan worden (voor een opziener in de bouw bijvoorbeeld, of een bewaker in de gevangenis, of een opvoedkundige), is er wanneer het woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt steeds aan één specifieke vorm van opzicht gedacht: het opzicht dat een herder houdt over de kudde (vgl. 1 Pet.5,1-7). 

Lees meer: Kan de kerk zonder ambtsdragers? (2)

Een kerkdienst kent diverse momenten: bidden, zingen, je geloof belijden, lezen uit de Bijbel, collecteren, zegen en groet, het luisteren naar de geboden of leefregels van onze God en …–  voor velen het belangrijkste –: de Woordverkondiging, of kortweg gezegd: de preek.

 

Bijna elke predikant maakt in de week voorafgaande aan de zondag één of twee preken. Als regel ’s ochtends naar aanleiding van een tekst uit de Bijbel en ’s middags uit de catechismus of één van de andere belijdenis geschriften. Al merk je steeds vaker dat dit laatste niet meer zo vanzelfsprekend is vanwege al die bijzondere diensten. Maar dat even terzijde.

Als de predikant op de preekstoel staat ziet hij een grote diversiteit van mensen voor zich. Kinderen, jongeren, ouderen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen in afwachting van wat de Heere in de preek te zeggen heeft door middel van de predikant die zich er zo goed mogelijk op voorbereidt. Maar hoe houd je de aandacht er bij? Wanneer de preek gehouden wordt naar aanleiding van een geschiedenis uit het Oude Testament of een van de reizen van Paulus kan de aandacht van velen  gemakkelijker worden vastgehouden dan wanneer het een moeilijker gedeelte is uit bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën.  

Lees meer: Kan een preek zonder voorbeelden?

Heeft u en heb jij dat ook wel eens? Dat je in de kerk jezelf met sommige mensen verlegen voelt? Je hebt er gewoon vooral last van. Het is natuurlijk vervelend om te zeggen maar zonder hem of haar (of hen!) zou het – volgens u/ jou - gewoon makkelijker, fijner of zo iets dergelijks zijn. Ergens weet je natuurlijk wel dat je zo niet hoort te denken maar het overkomt je gewoon. Dat je jezelf met sommige mensen opgedrongen voelt. Daar zijn soms wel praktische oplossingen voor. Je gaat bijvoorbeeld gewoon een eindje bij ze uit de buurt zitten. (Eén bank verderop kan al flink schelen). Je ontloopt ze bij andere activiteiten. En je gaat zeker niet met ze in dezelfde commissie zitten. Daar ben je gelukkig allemaal helemaal vrij in.

Lees meer: Opgedrongen

Commentaar

 • Openheid betrachten 2017-01-13 18:37:30

  In 2013 heeft de Generale Synode een besluit genomen met betrekking tot homoseksualiteit en...

 • 2017 2017-01-06 10:47:12

  Indrukwekkende woorden sprak koning Willem-Alexander tijdens zijn kersttoespraak: ‘Hemel en aarde...

 • De herders gingen ons voor 2016-12-23 18:30:45

  De uitnodiging van de engelen aan de herders is voor ons allemaal: ga op zoek. Nee, dat Kind is...

 • Heimwee of verlangen? 2016-12-16 19:22:43

  Het jaar 2016 is bijna voorbij. Veel kranten en kerkelijke bladen blikken terug op wat er is...