Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn moet toezien op admissiale studenten: studenten die zich voorbereiden op het predikantschap in onze kerken. Ook op het onderwijs van deze studenten.

 

Daarbij mogen de communicatieve vaardigheden niet worden vergeten waarover een predikant moet beschikken. Aandacht voor een brede vorming kan misschien voorkomen dat hij later in zijn ambtswerk vastloopt.

In Apeldoorn wordt daaraan dan ook gewerkt. De synode keurde goed wat nu al gedaan wordt aan de persoonlijkheidsvorming van admissiale studenten, en nog zal worden gedaan.

Maar ook in de pastorie mag de studie niet ophouden. Persoonlijke vorming en ontwikkeling moeten doorgaan.

Lees meer: Zevende zitting generale synode

Tot de kerst plaatsen we wekelijks een levensbeschrijving van een van de vrouwen die genoemd worden in het geslachtsregister van Jezus. Deze levensbeschrijvingen zijn met toestemming overgenomen uit de Vrouwenbijbel, © 2016 Royal Jongbloed, Heerenveen.  De serie loopt parallel aan de kindernevendienstmethode ‘Vertel Het Maar’.

 

Ruth

 

Het leven van Ruth is niet gemakkelijk. Haar huwelijk met Machlon blijft kinderloos en als haar man sterft, blijft zij met haar schoonmoeder Naomi en schoonzusje Orpa achter.

Lees meer: Vrouwen in de Bijbel: Ruth

Samen met zijn vrouw en nog zevenentwintig anderen maakte Pieter Sijtsma voor de tweede keer een reis naar Israël. Ook Jordanië werd bezocht. Hier vindt u het derde deel van zijn verslag.

 

Dag 9, dinsdag 1 november

Vanaf de Olijfberg lopen we richting de oude stad. Ook Jezus moet hier geweest zijn, rijdend op een ezel. Toen Hij de stad zag liggen, weende Hij over de stad omdat Hij wist welk lot haar te wachten stond. En inderdaad, in het jaar zeventig werd Jeruzalem verwoest door Titus.

Lees meer: Wandelen in de voetsporen van …. (3)

Op 4 oktober vergaderde de classis Groningen in de Maranatha Kerk te Groningen. De vergadering werd, op verzoek van de roepende kerk van Stadskanaal, geopend door ds. J. Oosterbroek. Hij ging voor in gebed en las vervolgens Psalm 84, waarna een korte overdenking volgde. Zelfs een klein vogeltje mag bij God een plek vinden, op adem komen en zijn liefde en kracht ontvangen. Dat Hij oog heeft voor het kleine, het verachte, mag ook onze richting bepalen.

Na het onderzoek van de lastbrieven kon vastgesteld worden dat de vergadering wettig bijeen was.

Lees meer: Verslag classis Groningen

Commentaar

 • Hypes 2016-12-09 18:29:38

  Als ik aan het begin van de werkdag mijn computer aanzet en op nos.nl kom, dan is daar dagelijks...

 • Centenkwestie 2016-12-02 18:31:48

  Vorige week hebben we in ons dorp gecollecteerd voor een goed landelijk doel. Niet specifiek...

 • Van schepping naar chaos 2016-11-25 18:37:33

  Kun je de scheppingsorde loslaten, zonder in chaos, de omgekeerde schepping, te belanden? Een van...

 • Commitment 2016-11-19 09:03:41

  Vrijwilligers. Waar vind je die vandaag de dag? Die vraag wordt op vele plekken in onze...