Samen in de gemeente

 

Ds. J. van het Goor, predikant van de hervormde gemeente te Rijssen, heeft een zeer lezenswaardig boekje geschreven over de christendertiger, zijn positie in de kerk en wat de generatie dertigers van de kerk verwacht.

 

Van het Goor reikt de hand naar dertigers. Ze hebben het druk met carrière maken, en – als die er zijn – met hun opgroeiende kinderen. De avonden vullen zich al gauw met sporten, sociale media of een cursus voor het werk. In het weekend vieren de dertigers verjaardagen en ontmoeten ze vrienden. En God en de kerk? Die schieten er soms bij in. Toch is de kerk voor christendertigers belangrijk, maar ze zijn over het algemeen minder betrokken dan de vorige generatie.

Lees meer: Zien we de dertigers?

Hoe kunnen we het Evangelie van Christus delen met de mensen om ons heen?

Op 25 juni zal ds. Rik Bikker bevestigd worden als predikant van de CGK Groningen. Begin juli verhuist de familie Bikker naar het Groningse Haren.

In de komende weken hopen wij te verhuizen van Aalten naar Haren. Wij, dat zijn Mathea (42) en Rik (44), Maria (11), Elisabeth (9) en Tirza (8). Wij zien er erg naar uit maar we vinden het ook wel spannend. U bent misschien ook wel een beetje nieuwsgierig naar wie er dan naar Groningen komen. Vandaar deze korte introductie.

Lees meer: Nieuwe predikant Groningen

Het is een ‘rare’ gewoonte van mij om soms een artikel dat ik lees en me raakt, uit te knippen en te bewaren. Waarvoor? Ik weet het niet. Soms krijg je het later weer onder ogen, en weet je niet eens meer waar het verhaal vandaan komt. Wat heeft je toen geraakt?
Een dominee zat op een morgen in zijn studeerkamer aan zijn preek te werken toen de telefoon ging. Een vrouwenstem verzocht hem, of hij bij haar vader langs wilde gaan. Hij was erg ziek en volgens de dokter zou hij niet lang meer te leven hebben. Of de dominee met hem wilde bidden, was de vraag. Dezelfde middag is hij gegaan.

Lees meer: De lege stoel

De Theologische Universiteit van Apeldoorn geeft ieder jaar zogenaamde integratiecolleges. Hieraan wordt door alle studenten deelgenomen. Het onderwerp dat voor dat jaar gekozen is, wordt belicht door verschillende docenten, ieder vanuit zijn eigen vakgebied. In 2014 werkte de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding ook mee aan deze colleges. Het onderwerp was ‘Sterven in bijbels licht’. De benaderingen waren zeer divers: bijvoorbeeld vanuit het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de ethiek. Ook kwamen de gedachten van Calvijn over sterven en dood aan de orde, en het thema 'doodsangst en doodsverlangen in de cantates van Bach'. Twee bijdragen gingen speciaal over de dood in de prediking: ‘Preken rond het graf’ en ‘De laatste ademtocht in de prediking’.

Lees meer: Sterven in bijbels licht

De kerkvader Augustinus (354 – 430) heeft zich een aantal keren uitvoerig beziggehouden met de bijbelse scheppingsverhalen. Deze verhalen speelden in de vroege kerk een belangrijke rol. Ze werden gebruikt in de verdediging van het geloof tegenover filosofen, en christelijke groeperingen die nogal sterk door een werelds denken waren beïnvloed. En ook speelden deze beginhoofdstukken van Genesis een belangrijke rol in catechese en pastoraat. Ze werden onder meer in de paasnacht gelezen!

Lees meer: Augustinus

Commentaar

 • PS van het Noorden 2017-06-23 17:46:01

  Een poosje terug mocht ik samen met nog zes andere broeders (één diaken, twee ouderlingen en drie...

 • Begaafd 2017-06-16 18:11:50

  Vorige week maandag overleed mijn tante Corrie. Corrie had een verstandelijke beperking, zoals dat...

 • Techniek in de zorg 2017-06-09 18:20:26

  Nederland vergrijst, zegt men. Er komen steeds meer ouderen, maar steeds minder zorgcentra. Het...

 • Omgaan met moeiten 2017-06-02 19:12:23

  Ds. Paul Visser van de Noorderkerk in Amsterdam schreef in een column in De Nieuwe Koers over  het...