Vorige week kwam de vraag aan de orde wat lijden aan ziekte en ouderdom in kan houden. Deze week gaan we in op de volgende, belangrijke vraag: Hoe ga je om met dit lijden, hoe hou je het vol?

 

Volhouden, dat klinkt heel dapper. Iemand die een marathon loopt, moet volhouden tot het einde toe. Maar hij heeft er zelf voor gekozen die marathon te lopen. Ziek-zijn en oud-worden is iets wat je overkomt, je kunt er niet voor weglopen. Hoe hou je dat vol, lichamelijk en geestelijk?

Het lijkt wel alsof er tegenwoordig steeds meer ruzie is. Het is zelfs een soort amusement geworden. Als je regelmatig televisiekijkt kun je er haast niet omheen. Tv-programma’s als ‘Het familiediner’, ‘De rijdende rechter’ en ‘Bonje met de buren’ geven ons een inkijkje in wat er allemaal mis kan gaan tussen mensen.

 

Als toeschouwer is het vaak onbegrijpelijk hoe dingen zo kunnen ontsporen. Het lijkt vaak nergens over te gaan, en toch heeft het conflict vaak zoveel invloed dat het leven erdoor beheerst lijkt te worden. Mensen kunnen elkaar vaak niet meer bereiken.

Ons kerkverband telt verscheidene deputaatschappen: commissies met deskundigen op een bepaald terrein. De kerken dragen het werk van deze deputaatschappen. Ze dragen het werk financieel, maar vooral ook door betrokkenheid. Voor deze betrokkenheid is onder meer nodig dat je weet wat een deputaatschap zoal doet. In deze rubriek vertellen deputaatschappen over hun werk. Deze week een artikel van het deputaatschap contact met de overheid.

Deputaten contact met de overheid

ANBI, LEI, VOG, CIO-K, RSIN, UBO, AVG, SILA… Nee, dit is geen geheimzinnige codetaal maar een kleine greep uit een waslijst afkortingen waarmee deputaten voor contact met de overheid veel te maken hebben. Afkortingen waardoor nieuwkomers in ons deputaatschap getroffen worden door een licht gevoel van paniek: Waar gaat dit allemaal over? Hoe ga ik dat allemaal eigen maken? Vind ik dit eigenlijk wel leuk?  Maar na een enkel jaar raak je vanzelf al aardig thuis in dit soort termen en de wereld erachter.

Commentaar

 • Bijbelvertaling 2018-01-19 18:21:32

  Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je...

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...