Oussoren is de vertaler van de Naardense Bijbel. Met dit boekje is hij aan een nieuw project begonnen, de vertaling van de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het is zijn inschatting dat, als hij er de tijd voor krijgt, hij dat in 10 à 12 jaar zal kunnen voltooien.

In zeven bladzijden geeft prof. Pieter van der Horst informatie over de Septuaginta, zoals deze oudste Joodse Bijbelvertaling van het Oude Testament heet. Ze ontstond vermoedelijk in de derde eeuw voor Christus in Alexandrië (Egypte). De Joodse leiders daar namen het initiatief tot deze vertaling ten behoeve van de Joods gemeenschap die geen Hebreeuws meer kende. Het belang van de Septuaginta is groot vanwege het gebruik in die Joodse gemeenschap. Maar ook omdat het de Bijbel van de eerste christenen werd. Ze was geschreven in het ‘Engels van de oudheid’. Daarom was ze tevens bij uitstek geschikt als hulpmiddel bij de verbreiding van het christendom in de Griekse en Romeinse wereld. Het was bovendien de ‘Bijbel van Jezus’. Zo noemt Oussoren haar terecht, in de titel van deze eerste uitgave van zijn vertaling van de Septuginta. Dit smaakt naar meer.

 

D. Visser, Amersfoort    

 

 

Pieter Oussoren, De Bijbel van Jezus, Genesis 1-13 vertaald uit het Grieks, uitgeverij Skandalon, Vught, ISBN 978 94 92183 49 4, 96 blz., prijs € 9,50.  


Commentaar

 • Bijbelquiz 2017-11-17 18:20:07

  Op vrijdag 3 november jl. zond de EO de Nationale Bijbelquiz uit. Een van de vragen luidde: Wat...

 • Asiel vinden aan tafel 2017-11-10 19:11:24

  De muziek had wat aarzelend en voorzichtig geklonken. Tijdens een avondmaalsviering enige tijd...

 • Mijn laatste! 2017-11-03 19:03:04

  Het is bijna zo ver. Mijn periode als redactielid zit er bijna op. Met heel veel plezier heb ik...

 • Wintertijd 2017-10-27 14:50:16

  Het is weer bijna zover, dat moment dat we de klok een uur terugzetten en definitief richting de...