Oussoren is de vertaler van de Naardense Bijbel. Met dit boekje is hij aan een nieuw project begonnen, de vertaling van de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het is zijn inschatting dat, als hij er de tijd voor krijgt, hij dat in 10 à 12 jaar zal kunnen voltooien.

In zeven bladzijden geeft prof. Pieter van der Horst informatie over de Septuaginta, zoals deze oudste Joodse Bijbelvertaling van het Oude Testament heet. Ze ontstond vermoedelijk in de derde eeuw voor Christus in Alexandrië (Egypte). De Joodse leiders daar namen het initiatief tot deze vertaling ten behoeve van de Joods gemeenschap die geen Hebreeuws meer kende. Het belang van de Septuaginta is groot vanwege het gebruik in die Joodse gemeenschap. Maar ook omdat het de Bijbel van de eerste christenen werd. Ze was geschreven in het ‘Engels van de oudheid’. Daarom was ze tevens bij uitstek geschikt als hulpmiddel bij de verbreiding van het christendom in de Griekse en Romeinse wereld. Het was bovendien de ‘Bijbel van Jezus’. Zo noemt Oussoren haar terecht, in de titel van deze eerste uitgave van zijn vertaling van de Septuginta. Dit smaakt naar meer.

 

D. Visser, Amersfoort    

 

 

Pieter Oussoren, De Bijbel van Jezus, Genesis 1-13 vertaald uit het Grieks, uitgeverij Skandalon, Vught, ISBN 978 94 92183 49 4, 96 blz., prijs € 9,50.  


Commentaar

 • Bijbelvertaling 2018-01-19 18:21:32

  Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je...

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...