Hoewel Luther samen met zijn vrouw nogal eens wordt getekend als het eerste protestantse predikantsechtpaar, was Luther in strikte zin geen predikant. Hij was hoogleraar aan de universiteit van Wittenberg. Daarnaast preekte hij wel, zowel op zondag als op doordeweekse dagen. Ook tijdens zijn vele reizen beklom hij regelmatig de preekstoel. Feitelijk heeft hij zijn hele leven op de preekstoel gestaan. Ook de prediking had in de zestiende eeuw dringend reformatie nodig. 

 

De schilder Lucas Cranach heeft Luther weergegeven op een altaarschildering in de Stadtkirche in Wittenberg. Je ziet Luther op de kansel staan, wijzend naar Christus aan het kruis. Cranach (1472-1553) had Luthers prediking goed begrepen. 'Wij moeten niets anders prediken dan de Christus.' Van Luther zijn ongeveer tweeduizend preken bewaard gebleven. Omdat hij zijn preken niet uitschreef, werden ze uit zijn mond opgetekend door stenograaf Georg Rörer (1492-1557). Luther zelf schreef wel postillen: preken die bedoeld waren als homiletisch hulpmiddel voor predikanten of om voor te lezen in huisgemeenten. Veel van Luthers preken werden in boekvorm uitgegeven, soms zonder zijn medeweten. Ze vonden gretig aftrek.

 

Lees meer: Martin Luther (1483-1546) als predikant

Vanwege overspel

De vorige keren hebben we gezien dat een vrouw in het oude Israël haar huwelijk mocht beëindigen als haar man haar niet goed behandelde. Het huwelijksverbond kon worden verbroken als een van de echtgenoten de zorg voor kleding, voedsel verwaarloosde, of welbewust wreed was op enigerlei wijze. Daarover was in de tijd van Jezus geen enkele discussie.

 

Daarnaast was in het jodendom van die overspel grond voor echtscheiding. Weliswaar moest volgens de wet van Mozes een echtbreker met de dood worden gestraft. Maar de vraag is of doodstraf ooit in zo'n geval is toegepast. Enkele bijbelteksten geven aan dat de straf doorgaans bestond uit wegzending van de overspelige vrouw (bijv. Jes.50,1). Dat was dan ook de praktijk in Israël in de tijd van Jezus. Bij echtbreuk kwam een einde aan het huwelijk. De schuldige partij had zijn rechten verspeeld.

Lees meer: Echtscheiding in het jodendom (3)

In het vorige artikel hebben we stil gestaan bij de geschiedenis van waarom een tweede dienst en welke vragen en antwoorden er vroeger en nu gesteld worden. In dit tweede artikel wil ik u graag meenemen naar de huidige praktijk en hoe een leerdienst mogelijk weer actueel gemaakt kan worden.

 

De tijd dat mensen nog met een grote massa een monoloog aanhoren, is vrijwel overal voorbij, behalve in de kerk. Wil je ouderen, maar vooral jongeren met hun vragen meer betrekken bij de kerkdienst dan zou je kunnen overwegen een nieuw concept toe te passen waar dat mogelijk is. Je zou kunnen denken aan een interactieve leerdienst.

Lees meer: Leerdiensten, afschaffen of niet? (2)

God vinden in het alledaagse, Hem aldaar ervaren. Bij die zoektocht gebruikt Philip Troost, theoloog en psycholoog, woorden die we kennen uit ons gewone leven. Woorden als horen, beheersen, opheffen en proeven. Dat heeft geresulteerd in een boek met verrassende invalshoeken. De woorden worden van alle kanten bekeken, en daarbij brengt Philip Troost met regelmaat zijn eigen kwetsbaarheid in. Om een indruk te krijgen hebben we met toestemming van de uitgever een hoofdstukje uit zijn boek in dit nummer van het Kerkblad geplaatst.

Nynke Sikkema-Holwerda, Hoogeveen

Lees meer: Gewoon God

Onthouding huwelijkse omgang

 

In het oude Israël kon een huwelijk worden verbroken als een van de echtgenoten de zorg voor kleding of voedsel verwaarloosde. Daarover – zo zagen we in het eerste artikel – was in de tijd van Jezus geen enkele discussie.

 

Mozes spreekt naast deze twee zaken (kleding en voedsel) in Exodus 21, 10-11, ook nog een derde zaak, namelijk de echtelijke gemeenschap. Een man mag zijn vrouw de huwelijkse omgang niet onthouden als hij naast haar een andere vrouw zou nemen.

 

Lees meer: Echtscheiding in het jodendom (2)

Commentaar

 • Een sprookje 2017-07-14 17:11:36

  Er was eens een vrouw. Zij was een goede hulp, ja, een geweldige hulp. Dat vond iedereen. En het...

 • Euthanasie 2017-07-07 18:58:48

  De huisarts kende de ernstig zieke patiënt in zijn wijk goed. Hij wist wat diens levensovertuiging was. Toch vroeg...

 • Twijfelachtig geloof... 2017-06-30 18:03:47

  Onlangs las ik in het Nederlands Dagblad dat gelovigen gemiddeld minder intelligent zijn dan...

 • PS van het Noorden 2017-06-23 17:46:01

  Een poosje terug mocht ik samen met nog zes andere broeders (één diaken, twee ouderlingen en drie...