Het evangelie is goed nieuws. Dat mag bekend zijn. Maar waarom is het goed nieuws? En wat maakt het goed nieuws? Over deze vragen gaat het nieuwe boekje van de Anglicaanse veelschrijver Tom Wright. Hij kiest niet voor standaardantwoorden en laat niet na om zijn boodschap te blijven herhalen tot die erin gesleten is.

 

Want dat is de stijl van Wright. Hij heeft een duidelijke boodschap te brengen en herhaalt die in ieder hoofdstuk. Zo is het onmogelijk om te vergeten wat hij door alles heen eigenlijk wil vertellen. In dit boek heeft de kernboodschap te maken met wat de kenmerken zijn van goed nieuws. Wright maakt duidelijk dat goed nieuws betekent dat er iets belangrijks gebeurd is. Dat heeft invloed op onze toekomst. Maar dat niet alleen, ook ons leven hier en nu verandert door dit goede nieuws. In de kernachtige taal van Wright: ‘Er is iets gebeurd en daarom zal er iets gaan gebeuren, met als gevolg dat de manier waarop de zaken er nu voorstaan anders is.’

 

Lees meer: Boekbespreking: Goed nieuws!

Dr. Dirk Visser, emeritus-predikant van onze kerken, heeft een mooi boek geschreven over de wederkomst van Christus. De conclusie van dit boek is duidelijk: wie meent dat de gemeente zal worden opgenomen, heeft de Bijbel niet goed begrepen. Er komt niet eerst een stille terugkeer van Jezus om zijn gemeente thuis te halen, met daarna een duizendjarig rijk, een optreden van 'de wetteloze mens' aan het einde daarvan, en ten slotte de definitieve terugkeer van Christus. Nee, het Nieuwe Testament kent geen wederkomst in fasen. Nu al is de wetteloosheid al in volle gang.

Lees meer: Komt Jezus snel terug?

Op de bonnefooi naar Kenia. Er lag enkel een uitnodiging van een Evangelische Gemeente te Naïrobi. Twee twintigplussers, Roan Drost uit Veenendaal (PKN) en Luuk Salomons uit Hoogeveen (CGK) gingen erheen.  

En zo vertrokken die twee op donderdag 13 juli. Nog zonder zorgen. Met het vliegtuig. Eerst naar Turkije en toen naar Kenia. Om twee uur ’s nachts (14 juli) kwamen ze in Kenia aan en zouden ze om vijf uur ’s ochtends worden opgehaald door de bisschop die hen had uitgenodigd.

Luuk en Roan zijn twee vrienden die elkaar in 2015 hebben leren kennen tijdens hun tussenjaar op de bijbelschool van Royal Mission. Luuk is in het dagelijks leven verkoper en orderpicker. Roan rondde onlangs een bijbelschool in Londen af. Beide doen regelmatig aan straatevangelisatie, willen graag Gods koninkrijk zichtbaar maken op aarde en helpen bij conferenties.

Lees meer: Hakuna matata – ik heb geen zorgen... (1)

Maar Ik zeg u …(1)

 

Jezus ontleende het onderwijs dat Hij gaf, voor een belangrijk deel aan de wet van Mozes en de uitleg daarvan door de profeten. Maar de Heiland bleef niet staan bij letterlijke teksten uit oude geschriften, en de uitleg die de schriftgeleerden daarvan gaven. Hij wilde dat de zijnen de diepste bedoeling van de wet van God zouden verstaan.

 

Christus deed in zijn bergrede een zestal uitspraken die uit twee delen bestaan: een constatering, en eigen onderwijs (Mat.5,21-48). Dat onderwijs leert wat God echt bedoelde met zijn wet. Je bent daaraan niet trouw als je blijft staan bij de letterlijke betekenis van die woorden, of je eigen invulling daarvan. Pas wie de bedoeling van God echt ter harte neemt, is trouw aan de wet en de profeten. Zijn gerechtigheid is dan groter dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën (5,20), die van zichzelf beweerden dat zij trouw waren aan de wet en de profeten, maar dat ondertussen niet waren.

 

Lees meer: Onterechte boosheid

Andries Koens is lid van de CGK Ichtus te Urk. De catechisatielessen in deze gemeente worden als regel gegeven door twee catecheten. Hij doet dit samen met een oud-visserman, doorpekeld in de Schrift!

De Ichtuskerk is een grote, kinderrijke gemeente, dus het aantal catechisatiegroepen is groot.

 

Het geven van catechisatielessen is geen simpele taak. In onze gemeente zijn er tientallen catecheten die allemaal op hun eigen wijze vorm proberen te geven aan het doorgeven van het evangelie aan de jonge leden van de kerk.

Lees meer: Het geven van catechisatielessen

Commentaar

 • Weesgeest 2017-09-15 17:58:10

  Wat je zaait zul je oogsten, zo klonk het laatst enigzins waarschuwend in een preek. Foute keuzes...

 • De Collecte 2017-09-09 11:05:44

  Een van de vaste onderdelen van een kerkdienst is de collecte. In mijn eigen gemeente weet ik...

 • Zwaarwegende woorden 2017-09-01 17:42:58

  Ja hoor, de kerk heeft het NOS-journaal gehaald. En hoe! Begin deze maand is in Hilversum het...

 • Bereikbaar 2017-08-18 18:57:35

  Mijn vrouw klaagt nogal eens dat ik soms praat als een oude man. Ik had veertig jaar eerder...