Mensen hebben vandaag de leiding over hun doen en laten in handen gegeven van de wil. Het verstand is niet langer leidinggevend, en zeker niet meer het verstand dat wordt omstraald door goddelijk licht. Seksueel verlangen is niet meer wat God daarmee bedoelde.

Oorspronkelijk was dit verlangen een verlangen naar aanvulling door de ander, met daaraan verbonden een bijzondere zegen, namelijk de zegen van het ontvangen van kinderen.

De ultieme vervulling daarvan zou tot openbaring komen in de komende volmaakte eeuw van de opstanding. Hoewel mensen daar niet in het huwelijk zullen treden, en daar evenmin lichamelijke intieme gemeenschap beoefenen, zal het verlangen naar verbondenheid toch tot zijn doel zijn gekomen. Goed beschouwd is dit verlangen in Christus reeds tot vervulling gekomen. Maar eens zal het in heerlijkheid worden vernieuwd. God zal alles en in allen zijn.

Lees meer: Vervulling van seksueel verlangen

Dit jaar is het grote reformatieherdenkingsjaar. 500 jaar geleden begon de reformatie van Luther in Wittenberg. Precies een kwart van die 500 jaar bestaat er in Nederland een klein kerkverband, met de naam: Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De reformatie werd een grote internationale veelkleurige beweging. En als kerkverband zijn we daar een klein onderdeel van. De kerkendag van 2017 (26 mei op Urk) staat geheel in het teken van deze 125 jaar.

Lees meer: Kerkendag 2017: ‘breng ons samen’

Ds. Van der Ham is een kenner van de geschiedenis van onze kerken. Daarover heeft hij al menig boek gepubliceerd. Met name schreef hij boeken en artikelen over de bekende prof. G. Wisse (1873 – 1957) en ook over ds. F. Bakker (1919 – 1965). Ik beveel ze ter lezing van harte aan!

Onlangs kwam er weer een publicatie uit. Het is een boek over het leven van twee predikanten die meer dan een eeuw geleden leefden: ds. F.P.L.C. van Lingen (1832 - 1913) en ds. Jac. Wisse (1843 – 1921). Beiden stonden aan de wieg van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Lees meer: Boekbespreking: Ambtsbroeders

Op donderdag 16 maart jl. kwamen de afgevaardigden van de classis Leeuwarden bijeen in het kerkgebouw van de CGKv van Harlingen.

 

Na de vaste agendapunten (de opening, de check wie er allemaal aanwezig zijn, het vaststellen van de agenda en de verslagen van de vorige vergadering) komen de Artikel 41 K.O. op tafel. In deze verslagen melden alle gemeenten hoe het staat met de voortgang van het gemeentelijke leven. In sommige gemeenten is reden tot dankbaarheid. Te noemen is het samengaan van de CGK en de GKv van Franeker. In andere gemeenten is er zorg en moeite. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de terugloop van het aantal mensen wat de kerkendiensten bezoekt of de openstaande vacatures binnen de kerkenraad, die niet of nauwelijks vervuld kunnen worden. We nemen daar met elkaar kennis van en kunnen op deze manier als classiskerken om elkaar heen staan en elkaar steunen en bemoedigen waar dat nodig is.

Lees meer: Verslag classis Leeuwarden

Kees van der Staaij is een geweldig politicus, vakkundig en gedreven, en een christen. Hij blijkt ook over de gave te beschikken een goed boek te schrijven, getuige deze bundel goede gesprekken. De seculiere uitgever M. Spijkers van Prometheus kwam met het idee. Het werden tien gesprekken met zeer uiteenlopende mensen, die hij ooit ontmoette en die indruk op hem hadden gemaakt.

Lees meer: Goede gesprekken

Commentaar

 • Eer en deftige gewaden 2017-04-21 07:31:13

  ‘Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet...

 • Hulp, hoop, herstel 2017-04-14 11:56:49

  Drie weken  geleden liep ik met een collectebus om geld in te zamelen voor de stichting...

 • Orthodox vergif 2017-03-31 17:47:52

  We kwamen hem een paar weken geleden tegen bij de Jaffapoort in Jeruzalem. Een man uit India. We...

 • Democratie? 2017-03-24 15:25:58

  Er zijn gemeenten waar van alles verandert, waar veel vernieuwingen plaatsvinden. Sommige mensen...