De viering van de opstanding van Jezus is het hoogtepunt in het kerkelijke jaar. We vieren Pasen met prachtige liederen en met het lezen en overdenken van het Paasevangelie. Maar hoe vertalen we de kracht van dit evangelie naar de mensen buiten de kerk? Welke hoop biedt het paasevangelie voor onze plaatsgenoten op straat, op het werk en in de supermarkt?

Pas was ik in een boekwinkel op zoek naar boeken voor mijn kinderen. Het viel op hoeveel boeken, en niet alleen voor kinderen, behoren tot het zogenaamde fantasy genre. De strijd tussen goede en kwade machten staat daarin vaak centraal, en onder de karakters bevinden zich tovenaars, heksen, feeën, elfjes, trollen en diverse kwaadaardige verschijningen. Harry Potter behoort natuurlijk tot dat genre, evenals de Kronieken van Narnia en Lord of the Rings. Waarom verkopen deze boeken zo goed? Ergens roepen de verhalen herkenning op bij mensen. Er zijn kwade machten in je leven en in de wereld waar je geen vat op kan krijgen. Je moet ze bestrijden, maar je eigen kracht schiet vaak tekort. Er zijn andere, goede krachten nodig om je te helpen.

Lees meer: Kracht, hoop en leven

Dit jaar is het grote reformatieherdenkingsjaar. 500 jaar geleden begon de reformatie van Luther in Wittenberg. Precies een kwart van die 500 jaar bestaat er in Nederland een klein kerkverband, met de naam: Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De reformatie werd een grote internationale veelkleurige beweging. En als kerkverband zijn we daar een klein onderdeel van. De kerkendag van 2017 (26 mei op Urk) staat geheel in het teken van deze 125 jaar.

Lees meer: Kerkendag 2017: ‘breng ons samen’

Mensen hebben vandaag de leiding over hun doen en laten in handen gegeven van de wil. Het verstand is niet langer leidinggevend, en zeker niet meer het verstand dat wordt omstraald door goddelijk licht. Seksueel verlangen is niet meer wat God daarmee bedoelde.

Oorspronkelijk was dit verlangen een verlangen naar aanvulling door de ander, met daaraan verbonden een bijzondere zegen, namelijk de zegen van het ontvangen van kinderen.

De ultieme vervulling daarvan zou tot openbaring komen in de komende volmaakte eeuw van de opstanding. Hoewel mensen daar niet in het huwelijk zullen treden, en daar evenmin lichamelijke intieme gemeenschap beoefenen, zal het verlangen naar verbondenheid toch tot zijn doel zijn gekomen. Goed beschouwd is dit verlangen in Christus reeds tot vervulling gekomen. Maar eens zal het in heerlijkheid worden vernieuwd. God zal alles en in allen zijn.

Lees meer: Vervulling van seksueel verlangen

Op donderdag 16 maart jl. kwamen de afgevaardigden van de classis Leeuwarden bijeen in het kerkgebouw van de CGKv van Harlingen.

 

Na de vaste agendapunten (de opening, de check wie er allemaal aanwezig zijn, het vaststellen van de agenda en de verslagen van de vorige vergadering) komen de Artikel 41 K.O. op tafel. In deze verslagen melden alle gemeenten hoe het staat met de voortgang van het gemeentelijke leven. In sommige gemeenten is reden tot dankbaarheid. Te noemen is het samengaan van de CGK en de GKv van Franeker. In andere gemeenten is er zorg en moeite. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de terugloop van het aantal mensen wat de kerkendiensten bezoekt of de openstaande vacatures binnen de kerkenraad, die niet of nauwelijks vervuld kunnen worden. We nemen daar met elkaar kennis van en kunnen op deze manier als classiskerken om elkaar heen staan en elkaar steunen en bemoedigen waar dat nodig is.

Lees meer: Verslag classis Leeuwarden

Commentaar

 • Soft godsbeeld 2017-05-19 14:11:52

  Tjonge, dat waren echt twee elkaar tegensprekende stukken in het Nederlands Dagblad van zaterdag...

 • Ramkoers 2017-05-12 18:34:37

  Stel er is een kerkverband. En stel dat er binnen dat kerkverband een belangrijk verschil van...

 • Ketting van leven 2017-05-05 17:55:23

  Elk jaar houden de leerlingen van groep 7 van de beide basisscholen in ons dorp een herdenking bij het...

 • Eer en deftige gewaden 2017-04-21 07:31:13

  ‘Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet...