Hays is een befaamd nieuwtestamenticus, die vooral bekendheid kreeg met zijn boek Echoes of Scripture in the Letters of Paul. Een boek over de wijze waarop Paulus het Oude Testament citeert en hanteert. Zijn uitgever vroeg hem ook zo’n boek te schrijven over het gebruik van het Oude Testament in de vier evangeliën. Hij is er al lang mee bezig, maar het vraagt heel veel tijd. Dit boek is een voorproef; een bundeling van zes lezingen over dit onderwerp. Behalve de inleiding en de conclusie komt het viervoudig getuigenis van de evangeliën aan bod. Het is echt een uitgave voor Bijbelvorsers: predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden. De stijl van Hays is wat stug, maar inhoudelijk is dit boek een juweel.

Lees meer: Boekbespreking: Achteruit lezen

'Moge je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd: een zeer liefelijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten je te allen tijde dronken maken, dool voortdurend rond in haar liefde' (Spr.5,18-19).

Doorgaans spreekt het Oude Testament nogal onbekommerd over de omgang tussen de geslachten. Van een andere orde is een nieuwtestamentische zaligspreking over diegenen 'die zich niet met vrouwen hebben bevlekt.' Deze mannen die maagd zijn gebleven, volgen het Lam. Zij zijn vrijgekocht (Op.14,4). Een dergelijke scherpe waarschuwing tegen ongeordende driften, is niet ongebruikelijk in het Nieuwe Testament.

Bovendien leert het Nieuwe Testament dat gehuwd-zijn en niet-gehuwd-zijn gelijkwaardig zijn. Het huwelijk heeft op zichzelf geen hogere waarde dan het alleen-gaan. Soms kan zelfs het ongehuwd-zijn de voorkeur verdienen boven het gehuwd-zijn. Dat komen we zo niet in het Oude Testament tegen.

 

Lees meer: Seksueel verlangen als scheppingsgave

Kerst ligt alweer achter ons. In gedachten gaan we naar het begin van onze jaartelling. Vanuit Bethlehem via Egypte naar Nazareth. En vandaar komen we via de duivelse woestijn uit bij een kale heuvel genaamd Golgotha. Die tijd is voor Jezus één lange lijdensweg geweest. Wanneer je dat probeert te begrijpen, reikt de Apostolische Geloofsbelijdenis ons een bijzonder handvat aan. Er worden maar twee mensen met name genoemd, Maria en Pontius Pilatus. Door Maria kwam Jezus onze wereld binnen. Door Pilatus werd Hij uit onze wereld verwijderd. Wat een betekenisvol contrast!

Lees meer: Verrekijker: Twee namen

Ouderdom komt met gebreken. Volgens het woordenboek Van Dale wordt ermee bedoeld: het ouder worden brengt allerlei ongemakken en kwalen mee. Oud-worden wil iedereen wel, maar oud-zijn, dat is toch wel iets anders! Dan komt het erop aan: als je lichaam niet meer wil wat jij voor ogen hebt, als je geest nauwelijks meer tot activiteiten aangespoord kan worden omdat je nog maar een beetje energie hebt.

Gods Woord is werkelijkheid, ook als daarin gesproken wordt van slechte dagen en van jaren waaraan weinig of geen vreugde beleefd wordt (Pred.12,1). Gebruik daarom de tijd als je nog krachtig en energiek bent om God te zoeken en Hem te dienen, zo is de levensles van God, want als je oud bent geworden is het soms al een groot probleem om de dag een beetje door te komen.

Heel gewone handelingen waar je eerder nauwelijks bij stil stond – zo gemakkelijk en vanzelfsprekend gingen die je af – daar doe je nu veel langer over of gewoonweg vreselijk lang. Denk aan: opstaan, je wassen en aankleden, ontbijten, al die handelingen nemen veel tijd in beslag en kosten de nodige inspanning. Laat staan dat je die morgen ook nog een douchebeurt krijgt, daar moet je gewoonweg van bijkomen!

Lees meer: Oud-worden en oud-zijn

Herman Selderhuis is de grootste refo die ik ken. Hij staat aan de top van Refo500. In 2008 verscheen er een biografie van zijn hand over Calvijn. En dan nu een levensbeschrijving over Maarten Luther. In de inleiding noemt Selderhuis Luther een moeilijk mens, niet alleen voor zijn tegenstanders, maar ook voor zijn vrienden. Hij had geregeld woede-uitbarstingen, gebruikte grove taal, was halsstarrig en ondiplomatiek en had een groot ego. Om dit alles zei Calvijn, dat we hem maar moeten nemen zoals hij is, omdat hij ons het evangelie heeft teruggegeven. Hij kon dat alleen doen, omdat hij het eerst gevonden had, na lang zoeken. Hij was een mens op zoek naar God. Hij was ook een mens, met een grote rijkdom aan gedachten en schitterend taalgebruik, aanstekelijke humor, een aandoenlijke geloofsstrijd en prachtige troostwoorden. Een mens met roepingsbesef en daadkracht die enorm veel gepubliceerd en gepresteerde heeft.

Lees meer: Boekbespreking: Luther, Een mens zoekt God

Commentaar

 • Eer en deftige gewaden 2017-04-21 07:31:13

  ‘Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet...

 • Hulp, hoop, herstel 2017-04-14 11:56:49

  Drie weken  geleden liep ik met een collectebus om geld in te zamelen voor de stichting...

 • Orthodox vergif 2017-03-31 17:47:52

  We kwamen hem een paar weken geleden tegen bij de Jaffapoort in Jeruzalem. Een man uit India. We...

 • Democratie? 2017-03-24 15:25:58

  Er zijn gemeenten waar van alles verandert, waar veel vernieuwingen plaatsvinden. Sommige mensen...