In een op dit moment regenachtig Cochabamba ben ik aan het nadenken waar ik in dit tweede artikel over zal schrijven. Het zou zo fijn zijn om te kunnen schrijven over gelegenheden waarin ik het Evangelie heb mogen delen, maar dat is tot nu toe niet echt gebeurd. Deze tijd is vooral gevuld met taallessen en oefenen in het spreken van Spaans. De taalschool heeft een christelijke achtergrond, hoewel niet alle leerkrachten christen zijn. Het merendeel van de studenten is zendeling, waardoor er snel iets gemeenschappelijks is. Er zijn studenten die maar voor korte tijd in Bolivia zijn, en er zijn zendelingen die voor lange(re) tijd in Bolivia hopen te blijven. Vanuit de taalschool wordt er elke week een Bijbelstudie georganiseerd in het Engels. In het gastenverblijf komt een kerk samen die kortgeleden gesticht is. Door toedoen van studenten gaat een aantal docenten van de taalschool daar nu ook naar toe! En tijdens een taalles heb ik zelfs met een docente een stukje uit de Spaanse Bijbel gelezen.

Je zou denken dat het in onze geëmancipeerde samenleving niet veel meer voorkomt. Maar het tegendeel is waar, zegt Hanna van der Horst, campagneleider bij ontwikkelingsorganisatie Tear.

 

Omdat het een moeilijk bespreekbaar probleem is, lijkt het soms alsof het niet bestaat. Terwijl bijna de helft van de Nederlandse vrouwen weleens fysiek en/of seksueel geweld heeft ervaren. Daar wil met de campagne ‘Resister’ verandering in brengen. Vijf vragen over geweld tegen vrouwen en hoe we dat kunnen stoppen.

Op de bonnefooi naar Kenia. Er lag enkel een uitnodiging van een Evangelische Gemeente te Naïrobi. Twee twintigplussers, Roan Drost uit Veenendaal (PKN) en Luuk Salomons uit Hoogeveen (CGK) gingen erheen.  

Luuk Salomons vertelt verder. ‘Woensdag 19 juli zijn we naar een school en een viertal kerkjes gegaan, gelegen in vier dorpjes. Kerkjes met ongeveer twintig leden. We moesten in al die kerkjes ongeveer elk een half uur preken. In een kerkje was een man met een gebroken rug. Hij kon alleen maar met een stok nog wat lopen. Na één keer bidden zei hij dat het wel oké was. Maar we zeiden  dat we wilden doorbidden tot hij weer echt goed kon lopen. Dat is gebeurd. Na vijf keer bidden kon hij lopen zonder stok, en weer met zijn heupen draaien.'

Maar Ik zeg u …(3)

 

Jezus heeft in zijn bergrede een zestal antithesen uitgesproken. Daarin stelt Hij zijn eigen onderwijs tegenover huichelachtig misverstaan van een oude uitspraak. De vorige keer kwam naar aanleiding van zijn eerste antithese (Mat.5,21-26) naar voren dat onterechte boosheid niet past bij kinderen van het Koninkrijk. Wel past bij hen de karaktertrek van zachtmoedigheid.

 

Jezus spreekt nogal uitvoerig over dit punt. Na zijn waarschuwing onderstreept Hij dat zijn discipelen zelf het initiatief moeten nemen voor de oplossing van een conflict. Dat is herkenbaar. Zo heeft toch ook zijn hemelse Vader gedaan? Heeft Hij niet het initiatief genomen zondaren te redden? Hoezo zouden zijn kinderen dan anders doen?

Maar Ik zeg u …(2)

 

De pas in het ambt verkozen ouderling De Vries zou jou wel een bezoekje willen brengen. Maar je herinnert je opeens dat hij jaren geleden uitspraken heeft gedaan waarmee jij het niet eens was, en waarover je je toen vreselijk hebt opgewonden. Vriendelijk doch beslist laat je hem weten dat je geen prijs stelt op zijn komst. Je legt de telefoon neer en prevelt zoiets als 'dwaas'. En het voelt als een overwinning. Je hebt hem 'de waarheid' gezegd.

 

Ruziemaken is aan de orde van de dag. Kinderen maken ruzie, en ook ouderen verstaan die kunst. Boosheid levert tv op: Het familiediner, De rijdende rechter, en: Mr. Frank Visser doet uitspraak. Wat een verdeeldheid soms in dorpen, families, en gezinnen! Meer dan eens lijkt de wereld een wildernis waar de wet van de jungle heerst. Er vallen harde woorden, soms ook in de kerk. Meen niet dat die woorden geen pijn doen.

 

Commentaar

 • Bijbelquiz 2017-11-17 18:20:07

  Op vrijdag 3 november jl. zond de EO de Nationale Bijbelquiz uit. Een van de vragen luidde: Wat...

 • Asiel vinden aan tafel 2017-11-10 19:11:24

  De muziek had wat aarzelend en voorzichtig geklonken. Tijdens een avondmaalsviering enige tijd...

 • Mijn laatste! 2017-11-03 19:03:04

  Het is bijna zo ver. Mijn periode als redactielid zit er bijna op. Met heel veel plezier heb ik...

 • Wintertijd 2017-10-27 14:50:16

  Het is weer bijna zover, dat moment dat we de klok een uur terugzetten en definitief richting de...