Aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam staat het imposante gebouw van de voormalige Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente. Helaas is het nu een theater. Maar in een driehoek boven de daklijst is nog een houtsnijwerk te zien dat herinnert aan vroeger dagen. We zien een vrouw, met haar ene hand rustend op de Bijbel en met haar andere hand wijzend naar de hemel. Twee kinderen aan weerszijden van een brandend altaar verbeelden respectievelijk met een zuil de Standvastigheid en met een kelk het Geloof. Op de daklijst eronder stonden de woorden uit Handelingen 3 vers 42: ‘En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.’ Ik ben verliefd op deze tekst. Het is een zeer krachtige samenvatting van de christelijke gemeente. Trouw aan het Woord, trouw in de gemeenschap, trouw in de gedachtenis aan het offer van Christus en volhardend in het gebed. In 1952 gingen de Hersteld Luthersen weer samen met de grote Lutherse kerk. De Nederlandse Bank vestigde zich toen in het gebouw. De tekst op de daklijst verdween, het houtsnijwerk bleef.

Lees meer: En in de gemeenschap

Het feest van de uitstorting van de heilige Geest brengen wij vandaag vaak in verband met bijzonderheid en beleving. Met bijzondere uitingen van de Geest, zoals profetie, gebedsgenezing en tongentaal. En met meer van Gods Geest ervaren. Daarom trekken velen met Pinksteren naar een van de talrijke conferenties en wordt er emotioneel bijgetankt. De viering van de eigen gemeente is dan kennelijk minder belangrijk. Ik denk dan ook, dat maar weinigen bij Pinksteren denken aan een oogstfeest.  

Lees meer: Pinksterfeest – feest van de oogst

Met Pinksteren komt de Wereldkerk in beeld. Daaraan kunnen we onder meer aandacht geven via een brief van een van de predikanten van onze zendingskerken. De brief is van Samson Mishack Nhlongo, predikant van de Reformed Church te Themabalethu in Zuid-Afrika. Hij was in 2016 samen met andere predikanten en kerkleiders door deputaten buitenlandse zending uitgenodigd naar Nederland te komen. Over zijn ervaringen schrijft hij het volgende:

'Ik was aangenaam verrast, toen zendingsdeputaten van Nederland twee afgevaardigden van de kerk van KwaNdebele uitnodigden om in Nederland een zendingsconferentie bij te wonen. De kerkenraad droeg mij samen met ouderling Erens Maganedisa op hen te vertegenwoordigen.

Lees meer: ‘Maakt alle volken tot mijn discipelen’

Onlangs heb ik Een kleine vrouw, het verhaal van Gladys Aylward, weer eens gelezen. Als Brits dienstmeisje voelde ze zich geroepen om in de eerste helft van de vorige eeuw zendelinge in China te worden. Het is moeilijk om niet meegesleept te worden in dit bijzondere verslag. Het geeft prikkelende inzichten in het China van voor de communistische revolutie. Meer nog, het beschrijft hoe de Westerse zendelingen worstelden deze oude cultuur te begrijpen, daar deel van te worden en het evangelie op een passende manier te brengen.  

Veel van de principes in zending zijn hetzelfde gebleven, maar de context waarin zending bedreven wordt is enorm veranderd sinds de tijd van Aylward. Het viel me op hoe duidelijk het vroeger allemaal lag op zendingsgebied, tenminste voor de achterblijvers. Een zendeling stapte aan boord van een schip of trein, leerde een taal en werkte vervolgens tot hij of zij erbij neerviel.

Lees meer: Ingezonden voor zending

Pinksteren: het is een feest, toch? Desondanks valt de aandacht daarvoor doorgaans tegen. Geen optocht door de stad met een groot wit kruis, geen concerten met prominente toehoorders. Nauwelijks media-aandacht. Zou dat komen omdat je met dit feest niet rustig achterovergeleund in je stoel kunt blijven zitten? Kleur bekennen dus. Actief zijn. Maar betekent die activiteit dan niet dat we bezig zijn met zelfredzaamheid om door onze goede werken geredde mensen te worden?

Lees meer: Maak de etalage in orde, doe de deur open

Commentaar

 • Een sprookje 2017-07-14 17:11:36

  Er was eens een vrouw. Zij was een goede hulp, ja, een geweldige hulp. Dat vond iedereen. En het...

 • Euthanasie 2017-07-07 18:58:48

  De huisarts kende de ernstig zieke patiënt in zijn wijk goed. Hij wist wat diens levensovertuiging was. Toch vroeg...

 • Twijfelachtig geloof... 2017-06-30 18:03:47

  Onlangs las ik in het Nederlands Dagblad dat gelovigen gemiddeld minder intelligent zijn dan...

 • PS van het Noorden 2017-06-23 17:46:01

  Een poosje terug mocht ik samen met nog zes andere broeders (één diaken, twee ouderlingen en drie...