Op zaterdag 28 oktober werd ds. C. Cornet bevestigd tot predikant in de gemeente van Nieuweroord/Nieuw-Balinge. Hij was bereid wat vragen van de redactie te beantwoorden zodat we als noordelijke provincies kennis met hem kunnen maken.

 

Kunt u ons iets vertellen over uw leef-, woon-, gezinssituatie?

Sinds 14 oktober wonen wij in Tiendeveen, in de pastorie van de plaatselijke Hervormde Gemeente. De bedoeling is dat we volgend jaar een dorpje opschuiven, namelijk naar Nieuw-Balinge. Dan op loopafstand van het kleine maar fijne CGK-kerkgebouw. Dat we nu als woonruimte deze grote pastorie hebben gekregen ervaren we als een groot voorrecht. Het rijtjeshuis in Dordrecht werd namelijk steeds krapper voor ons als groeiend gezin. Begin september hebben wij een vierde kindje gekregen: een meisje (Lydia). Eerder ontvingen we al een jongen (Gideon, bijna 10 jaar), een meisje (Prisca, 9 jaar) en nog een jongen (Timon, 2 jaar). Een mooi stel zo bij elkaar. Bovenal: een rijke zegen.

Reeds als jongen van vijf jaar had Frits van Lingen belangstelling voor de Bijbel. Als kind las hij al uit een Bijbel met gotische letters (oude druk). Hij bleek een pientere jongen.

 

Vanaf zijn twaalfde jaar bezocht hij de Latijnse school - gymnasium - in Zaltbommel. Geld was er niet. Hij heeft weleens een oud woordenboek, blaadje voor blaadje, gerestaureerd. Zo kon hij het nog prima gebruiken. Hij mocht zelfs een klas overslaan. Thuis werd regelmatig uit de Bijbel gelezen. Hij schreef: 'Een tijdlang ontving ik onderwijs naar onze Catechismus van een aanzienlijk man, die tot de Chr. Geref. Kerk behoorde, en werd ik meermalen verontwaardigd als ik hoorde verhalen, hoe deze broeders soms door dragonders waren uiteengejaagd en boete op boete hun was opgelegd.'

In oktober 1834 schreef de kerkenraad van Ulrum, onder leiding van ds. Hendrik de Cock, de Acte van Afscheiding of Wederkeering. Met de ondertekening daarvan was de eerste afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk een feit. Veel gemeenten volgden De Cocks voorbeeld.

 

De Afscheiding werd vanuit de kerk en van overheidswege met harde hand bestraft. De vervolging was heftig, in ons eigen land, nota bene. Ze hebben geleden.

De afgescheidenen kenden ook de crisis der jeugd. Aanvankelijk waren ze niet erg eensgezind. Enkele stromingen vormden in 1869 de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Oké, het is de tijd van het jaar. Vroeg donker, laat licht. Zo gaat dat. En dan hebben we het hier nog goed. In Rjukan in Noorwegen komt er in de wintermaanden helemaal geen zonlicht. Maar nu staan er grote spiegels op de omringende berg die het zonlicht weerkaatsen, zodat de mensen in het dal op hun dorpsplein een paar uur per dag zonlicht krijgen. Ook in het Noord-Italiaanse dorpje Viganella hebben ze zo’n spiegel. Wat een goed idee. Het stimuleert mensen, en het vermindert depressiviteit. Lichttherapie als medicijn. Licht als redding?

Ons kerkverband telt verscheidene deputaatschappen: commissies met deskundigen op een bepaald terrein. De kerken dragen het werk van deze deputaatschappen. Ze dragen het werk financieel, maar vooral ook door betrokkenheid. Voor deze betrokkenheid is onder meer nodig dat je weet wat een deputaatschap zoal doet. In deze rubriek vertellen deputaatschappen over hun werk. Vandaag: het deputaatschap geestelijke verzorging van de militairen.

 

Kapitein Henk-Jan van Vulpen, Deputy Teamleader ZULU UNTSO Observergroup Lebanon, en secretaris van het deputaatschap, schijft:
'Onze eerste taak is predikanten uit onze kerken te werven om predikant te zijn in de krijgsmacht. Binnen Defensie worden zij geestelijk verzorgers genoemd. Daarnaast is het ook onze taak deze predikanten met woord en daad bij te staan.'

Commentaar

 • Bijbelvertaling 2018-01-19 18:21:32

  Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je...

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...