Over eigenwaarde en zelfbeeld

De omslag van dit boek is nogal zoet, roze met bloemetjes, daardoor begon ik met weinig  verwachting te lezen. Maar gaandeweg raakte ik steeds meer geboeid.

Aan de hand van zeven thema’s laat de schrijfster zien dat ieder mens, in dit boek iedere vrouw, waardevol is. Ze doet dat aan de hand van verschillende bijbelgedeelten, waar een bijbelstudie aan verbonden wordt met opdrachten en (discussie)vragen. Dit boek is dan ook heel geschikt voor een vrouwenbijbelstudiegroep.

Lees meer: Je bent waardevol

Ds. D. Visser schreef een boek over de wederkomst van Christus. De titel luidt: Komt Jezus snel terug?

 

Waarom verdiepte u zich in dit onderwerp?

Iemand maakte ooit de opmerking: In de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt nooit gepreekt over 1 Thessalonicenzen 4, 13-18. Dit gedeelte is een belangrijke profetie over de spoedige komst van Jezus.

Deze uitspraak was voor mij een aanleiding hierover te willen preken. Maar in plaats van een preek werd het een proefschrift. In 2003 promoveerde ik op die studie over de teksten over de wederkomst in de brieven aan de Thessalonicenzen.

Lees meer: Nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen

Vertel!

 

Is het niet altijd hetzelfde? Ben je bevrijd uit een gevangenis, een oorlog of een slavernij wil het met de vrijheid helemaal niet lukken. De enkele teruggekeerde Jood op Amsterdam-Centraal in 1945, de bootvluchteling voor de poort van Ter Apel of Mozes bij het zien van de eerste oase na de Rode Zee. De Rode Zee had zich gesloten en vanuit Egypte (de wereld zonder God) was er geen dreiging meer. En ook de slavernij was weg. Maar tegelijkertijd waren ook de welvaart, het voedsel en de zorg verdwenen.

Lees meer: Mozes (XIII)

Op donderdag 20 april en dinsdag 13 juni 2017 kwam de particuliere synode van het Noorden in vergadering bijeen te Leeuwarden.

Ds. M.B. Visser opende namens de roepende kerk van Leeuwarden de vergadering. Hij las Lukas 24, 13-42, over de Emmaüsgangers, en hield daarover een mediatie, mede aan de hand van een lied dat  hem werd aangereikt: ‘Hij kan zomaar naast je lopen’. De classes hadden vooraf moderamenleden aangewezen: preses ds. G. Huisman, scriba ds. A.C. van der Wekken en assessor ds. W.N. Middelkoop.

Lees meer: Particuliere Synode in Leeuwarden

Hoewel Luther samen met zijn vrouw nogal eens wordt getekend als het eerste protestantse predikantsechtpaar, was Luther in strikte zin geen predikant. Hij was hoogleraar aan de universiteit van Wittenberg. Daarnaast preekte hij wel, zowel op zondag als op doordeweekse dagen. Ook tijdens zijn vele reizen beklom hij regelmatig de preekstoel. Feitelijk heeft hij zijn hele leven op de preekstoel gestaan. Ook de prediking had in de zestiende eeuw dringend reformatie nodig. 

 

De schilder Lucas Cranach heeft Luther weergegeven op een altaarschildering in de Stadtkirche in Wittenberg. Je ziet Luther op de kansel staan, wijzend naar Christus aan het kruis. Cranach (1472-1553) had Luthers prediking goed begrepen. 'Wij moeten niets anders prediken dan de Christus.' Van Luther zijn ongeveer tweeduizend preken bewaard gebleven. Omdat hij zijn preken niet uitschreef, werden ze uit zijn mond opgetekend door stenograaf Georg Rörer (1492-1557). Luther zelf schreef wel postillen: preken die bedoeld waren als homiletisch hulpmiddel voor predikanten of om voor te lezen in huisgemeenten. Veel van Luthers preken werden in boekvorm uitgegeven, soms zonder zijn medeweten. Ze vonden gretig aftrek.

 

Lees meer: Martin Luther (1483-1546) als predikant

Commentaar

 • Meervoudige liefde 2017-09-22 18:43:28

  Arthur Japin, een veelgelezen schrijver, was onlangs te gast bij Eva Jinek. Hij had het script...

 • Weesgeest 2017-09-15 17:58:10

  Wat je zaait zul je oogsten, zo klonk het laatst enigzins waarschuwend in een preek. Foute keuzes...

 • De Collecte 2017-09-09 11:05:44

  Een van de vaste onderdelen van een kerkdienst is de collecte. In mijn eigen gemeente weet ik...

 • Zwaarwegende woorden 2017-09-01 17:42:58

  Ja hoor, de kerk heeft het NOS-journaal gehaald. En hoe! Begin deze maand is in Hilversum het...