Vanwege overspel

De vorige keren hebben we gezien dat een vrouw in het oude Israël haar huwelijk mocht beëindigen als haar man haar niet goed behandelde. Het huwelijksverbond kon worden verbroken als een van de echtgenoten de zorg voor kleding, voedsel verwaarloosde, of welbewust wreed was op enigerlei wijze. Daarover was in de tijd van Jezus geen enkele discussie.

 

Daarnaast was in het jodendom van die overspel grond voor echtscheiding. Weliswaar moest volgens de wet van Mozes een echtbreker met de dood worden gestraft. Maar de vraag is of doodstraf ooit in zo'n geval is toegepast. Enkele bijbelteksten geven aan dat de straf doorgaans bestond uit wegzending van de overspelige vrouw (bijv. Jes.50,1). Dat was dan ook de praktijk in Israël in de tijd van Jezus. Bij echtbreuk kwam een einde aan het huwelijk. De schuldige partij had zijn rechten verspeeld.

Lees meer: Echtscheiding in het jodendom (3)

God vinden in het alledaagse, Hem aldaar ervaren. Bij die zoektocht gebruikt Philip Troost, theoloog en psycholoog, woorden die we kennen uit ons gewone leven. Woorden als horen, beheersen, opheffen en proeven. Dat heeft geresulteerd in een boek met verrassende invalshoeken. De woorden worden van alle kanten bekeken, en daarbij brengt Philip Troost met regelmaat zijn eigen kwetsbaarheid in. Om een indruk te krijgen hebben we met toestemming van de uitgever een hoofdstukje uit zijn boek in dit nummer van het Kerkblad geplaatst.

Nynke Sikkema-Holwerda, Hoogeveen

Lees meer: Gewoon God

Onthouding huwelijkse omgang

 

In het oude Israël kon een huwelijk worden verbroken als een van de echtgenoten de zorg voor kleding of voedsel verwaarloosde. Daarover – zo zagen we in het eerste artikel – was in de tijd van Jezus geen enkele discussie.

 

Mozes spreekt naast deze twee zaken (kleding en voedsel) in Exodus 21, 10-11, ook nog een derde zaak, namelijk de echtelijke gemeenschap. Een man mag zijn vrouw de huwelijkse omgang niet onthouden als hij naast haar een andere vrouw zou nemen.

 

Lees meer: Echtscheiding in het jodendom (2)

In het vorige artikel hebben we stil gestaan bij de geschiedenis van waarom een tweede dienst en welke vragen en antwoorden er vroeger en nu gesteld worden. In dit tweede artikel wil ik u graag meenemen naar de huidige praktijk en hoe een leerdienst mogelijk weer actueel gemaakt kan worden.

 

De tijd dat mensen nog met een grote massa een monoloog aanhoren, is vrijwel overal voorbij, behalve in de kerk. Wil je ouderen, maar vooral jongeren met hun vragen meer betrekken bij de kerkdienst dan zou je kunnen overwegen een nieuw concept toe te passen waar dat mogelijk is. Je zou kunnen denken aan een interactieve leerdienst.

Lees meer: Leerdiensten, afschaffen of niet? (2)

Sommige boeken hebben uitzonderlijk veel invloed gehad. Bijvoorbeeld het boek van John Bunyan over de reis van Christen naar de eeuwigheid, of Ongeloof en revolutie,  van Groen van Prinsterer. Deze keer een bijbelcommentaar van de Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968).

 

Hoe een bijbelcommentaar insloeg als een bom

 

Als jonge jongen ging Karl Barth wel eens op bezoek bij zijn peetoom in het plaatsje Pratteln, een dorpje vlakbij Basel. Deze peetoom was daar predikant. Op een dag beklom Karl de kerktoren. Al tastend ging hij naar boven in de donkere kerktoren, totdat hij boven zijn hoofd de grote kerkklok hoorde luiden en hij niet alleen….

 

Lees meer: Barth over Romeinen

Commentaar

 • Meervoudige liefde 2017-09-22 18:43:28

  Arthur Japin, een veelgelezen schrijver, was onlangs te gast bij Eva Jinek. Hij had het script...

 • Weesgeest 2017-09-15 17:58:10

  Wat je zaait zul je oogsten, zo klonk het laatst enigzins waarschuwend in een preek. Foute keuzes...

 • De Collecte 2017-09-09 11:05:44

  Een van de vaste onderdelen van een kerkdienst is de collecte. In mijn eigen gemeente weet ik...

 • Zwaarwegende woorden 2017-09-01 17:42:58

  Ja hoor, de kerk heeft het NOS-journaal gehaald. En hoe! Begin deze maand is in Hilversum het...