Het is helaas al donker als ik in Heerde aankom. Graag had ik nog iets meer van de omgeving gezien. Heerde ligt aan de rand van de Veluwe, dat betekent veel bos. Dat is zelfs in het donker nog waar te nemen.

Over de pastorie kan niet geklaagd worden. Het is een forse, alleenstaande woning die natuurlijk geheel gereed gemaakt is voor de nieuwe predikant. De studeerkamer ruikt nieuw, de inrichting is nog niet helemaal rond. De salontafel is nog niet gearriveerd. Twee aardappelkisten doen zolang dienst. Het studentenleven is nog dichtbij. Ik ben de eerste bezoeker in de nieuwe studeerkamer. Vijf dagen geleden werd ds. Mulder in de Gelderse gemeente Heerde bevestigd. De start ging overigens wel heel anders dan gehoopt was.

Lees meer: Dominee met een lange vinger

Over de betekenis van het gebed voor het dagelijks leven.

 

‘Zeg mij hoe je gebedsleven er uitziet en ik zal je zeggen of je gelooft.’

Dat is een boute uitspraak. Maar wel een die de relatie tussen

geloven en bidden goed weergeeft. Geloof en gebed zijn namelijk

geen artikelen die los verkrijgbaar zijn. Ze horen onlosmakelijk bijeen.

Lees meer: Bidden: waarom eigenlijk?

In de kerken werken veel vrijwilligers met kinderen en jongeren. Stel dat een kinderwerker zich aan een kind vergrijpt. Verschrikkelijk. Als de zaak aan het licht komt, zal ook de kerk zich moeten verantwoorden. Heeft zij geen maatregelen genomen die dit hadden kunnen voorkomen, dan kan zij mede verantwoordelijk worden gesteld.

Een kerk handelt volgens de huidige maatschappelijke standaard zorgvuldig als al haar kinder- en jeugdwerkers een verklaring omtrent het gedrag (VOG) bezitten. Maar … daaraan is een prijskaartje verbonden. Voor een grote gemeente kan dat in de papieren lopen.

De vraag is of een gemeente in plaats van een VOG zou kunnen volstaan met een gedragscode, een document dat elke werker in de kerk zou moeten ondertekenen. Zou dat ook niet voldoende zijn als telkens aan het begin van het seizoen dat document wordt besproken met alle werkers? De vraag is of dat voor een rechter voldoende is.

Lees meer: Dertiende zitting generale synode

Op de voorlopig laatste dag van de synode werd gesproken over een drietal onderwerpen: over kerkorde en kerkrecht, over de minimumbijdragen van de kerkleden aan de kerkelijke kassen, en over revisieverzoeken. Zoals ik al eerder schreef: de bespreking was achter gesloten deuren omdat dit was voorgeschreven door de procedure bij de behandeling van revisieverzoeken. Voor een dergelijk voorschrift zijn goede redenen. Maar daarover gaat het nu niet. Wel over de uitspraak die de synode deed.

Een aantal kerken zou graag zien dat de synode een kerkelijke uitspraak uit 2013, zou terugnemen of wijzigen. Toen sprak de synode uit dat seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht niet in overeenstemming is met het Woord van God. Een kerkenraad zal gemeenteleden die een dergelijke omgang kennen, moeten aanspreken. Hij moet dan de weg van kerkelijke vermaning gaan, in de gezindheid van Christus. Wat strijdt met het woord van God, moet ook zo worden benoemd.

Zeventien kerken vroegen herziening van die uitspraak: Amersfoort, Apeldoorn-centrum, - oost en -zuid, Boskoop, Den Haag, Gorinchem, Gouda, Groningen, Hilversum, Leeuwarden, Purmerend, Utrecht-centrum, Veenendaal-Bethel, Zoetermeer en Zwolle. De taak van de synode was om te kijken of datgene wat deze kerkenraden aandroegen, reden was de uitspraak te herzien. Het kon zijn dat de synode in 2013 iets over het hoofd had gezien of iets verkeerd had beoordeeld. Daartoe heeft een synodecommissie een rapport opgesteld, dat nu te vinden is op de website www.cgk.nl.

Lees meer: Veertiende zitting generale synode

Hoe kun je als kerk van de zondagse diensten een plaats maken waar jong en oud zich thuis voelt en waar er ruimte is voor iedereen? Er is geen concreet plan voor, maar er is heel wat van te zeggen. In dit derde artikel een aantal concrete punten die kunnen helpen in het zoeken naar een oplossing.

Als het gaat over de concrete vormen van de eredienst, dan klopt het dat jongeren (net als veel ouderen overigens) liever opwekkingsliederen zingen met een piano dan psalmen met orgelbegeleiding. De vraag is of dat een probleem is. Als er in de jeugddiensten in zang en begeleiding van alles mogelijk is, waarom proberen we dat dan niet wekelijks een plaats te geven in de eredienst? Een lied voor de kinderen, een of twee opwekkingsliederen en verder psalmen en gezangen. Het ene lied begeleid op orgel, een ander lied op piano of met een dwarsfluit of gitaar erbij. Dat kan elke week. Op die manier leren jong en oud rekening te houden met elkaar. En dat is waar het in de kerk toch om gaat?

Lees meer: Jeugd en kerkdiensten (3): zoeken naar een oplossing

Commentaar

 • Soft godsbeeld 2017-05-19 14:11:52

  Tjonge, dat waren echt twee elkaar tegensprekende stukken in het Nederlands Dagblad van zaterdag...

 • Ramkoers 2017-05-12 18:34:37

  Stel er is een kerkverband. En stel dat er binnen dat kerkverband een belangrijk verschil van...

 • Ketting van leven 2017-05-05 17:55:23

  Elk jaar houden de leerlingen van groep 7 van de beide basisscholen in ons dorp een herdenking bij het...

 • Eer en deftige gewaden 2017-04-21 07:31:13

  ‘Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet...