In onze kerken is het nog steeds gebruikelijk dat de kerkenraad ook voor de zondagmiddag of –avond een kerkdienst uitschrijft. Maar hoe geef je invulling aan die ‘tweede dienst’?

 

In de klassieke beroepsbrief aan predikanten staat omschreven dat van de predikant gevraagd wordt zondags tweemaal te preken, eenmaal over de zogenaamde ‘vrije stof’ uit het Oude of Nieuwe Testament en eenmaal over een zondagsafdeling of gedeelte daarvan van de Heidelbergse Catechismus, zó dat geen gedeelte van de catechismus wordt overgeslagen.

Lees meer: Leerdiensten, afschaffen of niet? (1)

Weggaan bij verwaarlozing

Als een man zijn vrouw niet goed behandelt, mag zij weggaan. Ze is hem dan niets meer verschuldigd. Het huwelijk is beëindigd, het contract verbroken. Aldus de wet van Mozes.

 

Deze bepaling was heel belangrijk voor joodse wetgeleerden in de tijd toen Jezus op aarde was. Bij beslissingen over huwelijkszaken speelden ze een grote rol. Jazeker, volgens de ordening van God is het huwelijk een verbond voor het leven. Gehuwden moeten elkaar trouw blijven. Maar toch kán een huwelijksverbond worden verbroken.

Lees meer: Echtscheiding in het jodendom (1)

Gert Peelen heeft zijn biografie over dr. H.M. Kuitert (1924) niet zelf kunnen voltooien. Na zijn overlijden heeft Petra Pronk de laatste twee hoofdstukken geschreven. Het boek schetst de ontwikkelingsgang van een theoloog die vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw binnen de gereformeerde wereld veel discussie en weerstand opriep. Kuitert begon als gereformeerd predikant in het Zeeuwse Scharendijke, werd daarna studentenpredikant in Amsterdam en vervolgens hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees meer: Biografie Kuitert

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen (Jes. 46, 4)

 

Een oude spreuk gaat als volgt: Eén moeder kan beter zes kinderen onderhouden, dan zes kinderen één moeder.

 

Tja, het is een gezegde uit een ver verleden. Waar kom je nog een gezin met zes kinderen tegen? Natuurlijk er zijn uitzonderingen op die regel, gezinnen waar de onderlinge zorg goed verdeeld is en zo, maar toch…

Het geeft te denken, dat ook in die tijd ouder worden gepaard ging met je zorgen te maken. Hoe zal het verder gaan wanneer je oud en wellicht hulpbehoevender wordt?

Lees meer: Oud-er-worden

'Wat is heerlijker dan opgroeiende kinderen en jongeren te zien verlangen naar een leven met God?' Maar de weg die zij gaan in onze tijd is niet gemakkelijk. Dr. A. de Muynck schetst kort wat we zoal moeten bedenken bij hun ontwikkeling en vorming. Ze zijn personen, méér dan mensen die moeten presteren, of zich alleen maar zouden moeten voegen in het patroon van de samenleving. Ieder kind en elke jongere is een bijzonder, uniek persoon, gericht op de toekomst. Er schuilt verlangen in zijn hart. Maar dat verlangen moet rijpen. Daarvoor is tijd nodig: 'tijd voor verlangen'. Pas als je verlangt naar God, naar de realisering van zijn koninkrijk, niet alleen in de toekomst, maar ook in het hier en nu, kom je als persoon echt tot je recht. Belangrijk is dan dat je je weg zuiver houdt, en met wijsheid en onderscheid kunt maken tussen goed en kwaad. Ook is belangrijk dat je betrokken bent op de wereld. Daarvoor is kennis en inzicht nodig, en weten wat er in de wereld gebeurt.

Lees meer: Tijd voor verlangen

Commentaar

 • Meervoudige liefde 2017-09-22 18:43:28

  Arthur Japin, een veelgelezen schrijver, was onlangs te gast bij Eva Jinek. Hij had het script...

 • Weesgeest 2017-09-15 17:58:10

  Wat je zaait zul je oogsten, zo klonk het laatst enigzins waarschuwend in een preek. Foute keuzes...

 • De Collecte 2017-09-09 11:05:44

  Een van de vaste onderdelen van een kerkdienst is de collecte. In mijn eigen gemeente weet ik...

 • Zwaarwegende woorden 2017-09-01 17:42:58

  Ja hoor, de kerk heeft het NOS-journaal gehaald. En hoe! Begin deze maand is in Hilversum het...