Dit boek verscheen in september 2015 en kreeg een maand later al een tweede druk. In 2016 volgden nog twee drukken. Dat begrijp ik heel goed, want het is een prachtig boek. Alleen al de uitgave zelf: mooi gebonden in een handzaam formaat. Maar bovendien door de inhoud. Swüste geeft van alle psalmen een eigen vertaling. Hij spreekt trouwens zelf van een bewerking, omdat naar zijn mening poëzie in een vertaling nooit volledig tot zijn recht komt. Hij is echter wel dicht bij de grondtekst gebleven. Volgens mij doen zijn ‘bewerkingen’ recht aan het specifieke van deze Hebreeuwse liederen. De Godsnaam geeft hij weer met ‘Jij’ en de ‘LEVENDE’. Dat moet wennen. Maar door zijn verklaring dat het een poging is om de openbaring van JHWH nabij de lezer te brengen, wende het snel.

Zaterdag 2 september wordt kandidaat M.J. van Keulen bevestigd tot predikant in de gemeente van Drogeham. Om alvast enigszins kennis met hem te maken legde de redactie hem een aantal vragen voor.

 

Kunt u iets vertellen over uw leef-, woon-, gezinssituatie?

Ik zit momenteel nog letterlijk tussen de verhuisdozen. We zijn als gezin net verhuisd naar Drogeham. Ik ben getrouwd met Sija. Voor haar is het haast thuiskomen omdat ze opgegroeid is in Friesland. We zijn negentien jaar getrouwd en hebben vier kinderen. David Jan (18), Aaron (17), Matthias (14) en Jiska (12). De afgelopen zeventien jaar hebben we in IJsselmuiden gewoond en zijn lid geweest van de CGK te Kampen. Het zal dus even wennen zijn de IJsseldelta te verlaten en naar Friesland te trekken.

Genietend van het warme weer, met op de achtergrond geluiden zoals toeterende auto’s, luide muziek en blaffende honden, zet ik me aan het schrijven van dit artikel.

Dinsdag 18 juli kwam ik in de ochtend aan in Cochabamba, Bolivia.

Bij aankomst bleken mijn koffers er niet te zijn, maar ik werd opgehaald door drie mensen van het team die direct heel behulpzaam waren in het regelen van de noodzakelijke dingen en me een warm welkom gaven. Met mijn aankomst hier kwam een lange periode van voorbereiding tot een einde. Een periode die God heeft willen gebruiken om mij te vormen.

Luther was als pastor geen andere persoon dan de Luther die zijn grote huisgezin leidde, aan de universiteit college gaf, preekte en boeken schreef. Wat hij op de preekstoel en in de collegezaal bracht, kreeg in zijn pastoraat een praktische uitwerking maar kwam uit dezelfde bron voort: de liefde voor het Woord van God, dat voor mensenlevens een grote troost bevat, ook als zich situaties voordoen van ellende en verdriet.

Luther heeft in zijn leven en werken veel pastorale gesprekken met allerlei gemeenteleden gevoerd. Hij bezocht vrienden in nood en besprak hun vragen en zorgen. Hij heeft vooral ontzaglijk veel brieven geschreven. Er zijn wel achtentwintighonderd brieven van hem bewaard.

 

In deze brieven snijdt Luther op pastorale manier heel wat zaken aan, zoals: laat je niet binden aan menselijke meningen; er is troost bij Christus in vertwijfeling, en overwinning in aanvechting, schrijft hij aan een uit het klooster ontsnapte monnik. Het komt op eerlijkheid in je schrijven aan anderen aan, geen heersen meer in kerkelijke zaken. In conflictsituatie moet je je laten leiden door de liefde. Pas op voor casuïstiek in de zielszorg. Wees streng maar tegelijk deemoedig. Leid je gezin en familieleven naar Bijbelse normen. Houdt de vrijheid van een christenmens hoog in je vaandel.

Wanneer Barbara Lisskirchen te Freiburg hem haar worsteling met de vraag 'Zou ik wel uitverkoren zijn?' voorlegt, antwoordt Luther, dat je nooit moet beginnen bij de uitverkiezing, maar bij de roeping en belofte van God. Je mag over de uitverkiezing altijd pas achteraf spreken!

Commentaar

 • Bijbelquiz 2017-11-17 18:20:07

  Op vrijdag 3 november jl. zond de EO de Nationale Bijbelquiz uit. Een van de vragen luidde: Wat...

 • Asiel vinden aan tafel 2017-11-10 19:11:24

  De muziek had wat aarzelend en voorzichtig geklonken. Tijdens een avondmaalsviering enige tijd...

 • Mijn laatste! 2017-11-03 19:03:04

  Het is bijna zo ver. Mijn periode als redactielid zit er bijna op. Met heel veel plezier heb ik...

 • Wintertijd 2017-10-27 14:50:16

  Het is weer bijna zover, dat moment dat we de klok een uur terugzetten en definitief richting de...