Spreekt het ons moderne mensen vandaag de dag nog aan? Luthers vraag: ‘Hoe word ik rechtvaardig voor God?’ Of zijn we beter af zonder die zware vraag?

Vorige week ging het over de vraag in hoeverre Luthers’ bezorgdheid inzake zijn rechtvaardigheid voor God vandaag nog actueel is. Wat malen wij moderne mensen nog over zonde, zondebesef en dat soort moeilijks? Misschien is dat toch nog wel meer dan wij denken, alleen wordt het anders geformuleerd. Menig mens ervaart, vroeg of laat, een gevoel van tekortschieten, van machteloosheid en vervreemding, van egoïsme. Een gevoel dat weggedrukt kan worden maar niet zonder fysieke en psychische schade.

Aan de nieuwe editie van de dagkalender van onze kerk, Goede moed, hebben de volgende predikanten meegewerkt: ds. D.J.T. Hoogenboom, ds. P. den Butter, ds. M. Groen, ds. J. van Langevelde, ds. G. van Roekel, ds. J. Oosterbroek, ds. J.W. Moolhuizen, ds. A.G.M. Weststrate, ds. J.M.J. Kieviet, ds. M. Bot, ds. J. Westerink en ds. C.A. den Hertog. Verschillende bijbelboeken komen aan de orde: Hooglied, Joël, Amos, De brieven van Johannes. En ook bijbelgedeelten: 1 Samuel 11-14, 2 Koningen 21-25, Prediker 4-12, Marcus 4-8, 1 Korintiërs 15, Hebreeën 10-13. Verder wordt gemediteerd over het lijdensevangelie volgens Matteüs, over adventsstof bij Jesaja, en over de drie ambten van Christus.

Onlangs ben ik samen met enkele documentairemakers op reis geweest naar Ethiopië. We hebben daar heel bijzondere dingen gezien en meegemaakt.

We zagen bijvoorbeeld het zogenoemde ‘Nieuw Jeruzalem’ in Lalibela. Elf kerken in de rotsen uitgehouwen en onderling met elkaar verbonden. Negenhonderd jaar oud zijn ze en ze zijn nog altijd in gebruik. Axum in het Noorden van Ethiopië is ook een bijzondere plaats. Daar wordt volgens Ethiopische overlevering de Ark van het Verbond bewaard. Hij is door Menelik, de zoon van de koningin van Sheba en Salomo, naar Ethiopië gebracht. Een spannend verhaal, maar niemand mag hem zien. Alleen de monnik die hem dag en nacht bewaakt. Een andere bijzondere plek is een kloostercomplex op een rots. Na een eindeloos lange, in de rotsen uitgehouwen trap, moeten we de laatste vijftien meter met een touw naar boven klimmen. Het een was nog bijzonderder dan het ander. En toch… iets wat me het meest is bijgebleven is een ontmoeting met een kind.

Op 5 oktober kwam de classis Leeuwarden in een voortgezette classisvergadering bijeen. De vergadering begon om 16.00 uur in Harlingen. Het tijdstip was bijzonder. Meestal begon een classisvergadering in de ochtend. Dit keer was gekozen voor een andere aanvangstijd om meer ruimte te bieden aan leden van kerkenraden om afgevaardigd te zijn, zonder daarvoor een hele dag vrij op te hoeven nemen. De spannende vraag was wel of deze vergadering op een fatsoenlijke tijd kon worden afgesloten.

De koster van de CGKv Harlingen verwelkomde de afgevaardigden hartelijk met goede koffie en cake. Ds. A.C. van der Wekken opende de vergadering met een meditatie over de bekende woorden van de Heere Jezus uit het boek Openbaring: ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’.

Spreekt het ons moderne mensen vandaag de dag nog aan? Luthers vraag: ‘Hoe word ik rechtvaardig voor God?’ Of zijn we beter af zonder die zware vraag?

Schuld, zonde, houden christenen zich daar nog  mee bezig? Of zitten we, áls we het naar ons idee flink verprutst hebben, al gauw bij een psycholoog om de oorzaak te zoeken in een slechte jeugd? ‘Het’ moet toch ergens vandaan komen?

Commentaar

 • Bijbelvertaling 2018-01-19 18:21:32

  Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je...

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...