In 2013 heeft de Generale Synode een besluit genomen met betrekking tot homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Dit besluit heeft een aantal gemeenten ertoe aangezet een revisieverzoek in te dienen. De in totaal vijftien revisieverzoeken worden door deze Generale Synode in behandeling genomen.

 

Eén van de moeiten die door menigeen is uitgesproken over het besluit in 2013 is de volkomen geslotenheid waarin dit besluit tot stand kwam. Er was een commissie (een tweede commissie want de eerste commissie kwam er niet uit vanwege een minderheids- en meerderheidsstandpunt). Er was een rapport. En er was een besluit – in een voor alle andere CGK-leden ongrijpbaar proces tot stand gekomen! En dat besluit werd vervolgens uitgedragen in landelijke bijeenkomsten. Er werd toen begrip getoond voor verhalen. Ja, maar het besluit was al genomen.

 

Indrukwekkende woorden sprak koning Willem-Alexander tijdens zijn kersttoespraak: ‘Hemel en aarde raken elkaar met Kerstmis. Christus, de Zoon van God, wordt geboren in een simpele stal. Zijn moeder legt hem te slapen in een kribbe. Engelen verkondigen een boodschap van vrede en hoop op een betere wereld.' Met eerbied noemde de koning het kerstlied 'Hoor de eng'len zingen de eer'.

Tegelijkertijd liet hij zijn bewogenheid met deze wereld blijken: Er is veel dat ons ongerust maakt en ons een gevoel van dreiging en machteloosheid geeft. 'Tegenstellingen in de wereld lijken groter te worden. En dat heeft zijn weerslag op ons leven hier. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek vaak onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven.'

Het jaar 2016 is bijna voorbij. Veel kranten en kerkelijke bladen blikken terug op wat er is gebeurd in het afgelopen jaar: mooie, minder mooie en verdrietige zaken. Ook in je persoonlijk leven is het einde van het jaar zo’n moment om even terug te kijken en in herinnering te brengen wat er zoal is gebeurd. Kijk ik naar mijzelf, dan is er weer genoeg om op te noemen: twee kleinkinderen geboren, veertig jaar getrouwd, afscheid genomen van mijn werk, niet ernstig ziek geweest, een reis naar Israël gemaakt. Maar ook waren er verdrietige zaken: een aantal malen bij het graf gestaan, mijn laatste nog levende oom overleden. Als ik de plussen en minnen optel dan overheerst dankbaarheid. Maar heimwee over het bijna afgelopen jaar? Niet echt. 

De uitnodiging van de engelen aan de herders is voor ons allemaal: ga op zoek. Nee, dat Kind is hier niet meer te vinden. Maar mét Hem kwam ook het Koninkrijk. En dat Koninkrijk is nog steeds te vinden. Anders zou Hij toch niet hebben gesproken over een zóeken naar dat Koninkrijk dat zich onder/in ons bevindt? (Luc.17,20-21)

Onlangs was ik op een cursus en toen vroeg de docent: ‘Maar wat ís het Koninkrijk dan?’ De één antwoordde: vrede in je hart, goed doen. De ander: vergeving. Een derde: je geliefd weten, een relatie met Jezus hebben. Iedereen giste eigenlijk maar wat. Weten we nou eigenlijk wel waarnaar we op zoek zijn? Da’s wel zo handig natuurlijk als je iets zoekt.

Als ik aan het begin van de werkdag mijn computer aanzet en op nos.nl kom, dan is daar dagelijks de wekservice. Je krijgt in kort bestek te lezen wat je die nacht allemaal gemist hebt. Zo ben je weer helemaal bij. Als je een beetje oplet, hoeft je niets te ontgaan. Helemaal bij belangrijke evenementen, zoals Prinsjesdag of vooral veel voetbalwedstrijden. Dan wordt op verschillende sites een liveblog bijgehouden: je wordt op de hoogte gehouden, bijna alsof je er zelf bij bent.

 

Nieuws komt als een lawine de wereld in. Het is algemeen beschikbaar en overal. En als er geen nieuws is, wordt er nieuws gemaakt. Voor je het weet worden zaken zomaar ineens opgeblazen. Dan gaat het dagenlang over de korrels op kunstgrasvelden. We duiken van de ene naar de andere hype.

Commentaar

 • Bijbelvertaling 2018-01-19 18:21:32

  Met klem ontraden van een Bijbelvertaling. Onze synode deed het in 2007. Inmiddels moet je je...

 • Geluk 2018-01-12 19:36:07

  Het is de tijd van het ‘gelukkig nieuwjaar’ wensen. Het gaat me nu niet om de discussie of die...

 • Nimmer in de duisternis 2018-01-05 09:52:09

  Een ster ging de wijzen uit het Oosten voor. Ze waren op weg gegaan, ook al leefden er...

 • Sneeuw 2017-12-21 20:44:42

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf kijk ik vanuit mijn studeerkamer uit op een wit...