Paastijd. De belangrijkste periode in de wereldgeschiedenis. Allereerst denken we dan aan het verlossingswerk van onze Heer en Heiland. Aan Zijn vernedering, veroordeling, kruisiging, dood en opstanding. Maar we kijken ook naar de mensen om Hem heen. Wij weten van Zijn opstanding, hemelvaart en zien uit naar Zijn wederkomst, maar zo anders was het voor de mensen van toen. Laten we nadenken over een paar van deze ooggetuigen. Namen om te onthouden, personen om te gedenken en van te leren.

 

Johannes had als enige discipel het lef om met Maria, de moeder van Jezus, mee te gaan naar Golgotha, om tot het laatste moment bij zijn Heer te zijn.

Maria, de moeder van Jezus, bleef, vol van verdriet, trouw aan haar Zoon. Haar zus, ze heette ook Maria en was getrouwd met Klopas, was bij haar. Samen met Maria van Magdala stonden de drie vrouwen met Johannes op een afstandje bij het kruis.

Maria van Magdala, door Jezus genezen van zeven boze geesten, bleef haar Heiland trouw. Mocht als eerste ontdekken dat Jezus was opgestaan.

Petrus verloochende, maar vroeg vergeving en vertrouwde op zijn Heer.

Judas verraadde, maar vroeg géén vergeving. Zag geen uitweg. Nam zelf een uitweg uit dit leven.

Pilatus geloofde dat Jezus onschuldig was, maar kwam niet tot geloof. Zijn vrouw dacht daar het hare van.

Een van de medegekruisigden kwam hangende aan het kruis tot geloof: hij geloofde in Jezus' koningschap en mocht met Hem naar het hemelse paradijs.

Een Romeinse centurio zag Jezus en kwam tot geloof. Hij beleed: 'Werkelijk deze mens was een rechtvaardige.'

Nicodemus, in het geheim een volgeling van Jezus, kwam door geloof er nu open voor uit en hielp bij de begrafenis van Jezus.

Jozef van Arimatea, ook een volgeling in het geheim van Jezus, kwam nu openlijk aan Pilatus vragen of hij Jezus mocht begraven.

 

Terwijl de wereld toekijkt en de kerkelijke overheden denken dat het nu afgelopen is met de oproerkraaier Jezus, gebeurt het tegenovergestelde. Mensen komen tot geloof. De verlossing wordt realiteit. Het gaat door naar Pinksteren. De kerk wordt wereldwijd. Mensen blijven de goede boodschap verkondigen. Staan voor wat ze geloven ondanks de risico’s.

 

Mensen als Petrus, Paulus, Willibrord, Bonifatius, Luther, Calvijn. Mensen in Afrika, Azië, Europa, Nederland. Mensen als u en ik? We staan er niet alleen voor. We mogen ons gedragen weten door een bijzonder gebed. Lees maar: Johannes 17 vers 20. Dat gaat over ons!

 

Art van der Molen, Bierum