Daar zit de kerk vol van. Lastige mensen. De één vindt alleen orgelmuziek passend, een ander wil altijd maar meer instrumenten betrekken. Nog iemand klaagt over kinderen die onrustig zijn tijdens de dienst. Een ander wil juist meer betrokkenheid van de kinderen. Iemand roept om meer diepgang, een ander om meer begrijpelijkheid.

Zo kunnen deze lastige mensen over allerlei onderwerpen een ophef maken. Een kruis in de kerk, of een drumstel voor in de kerk, de lengte van een muzieknoot, bijbelvertalingen, hoe vaak we koffiedrinken na de dienst, kleding van ouderlingen en diakenen, gebruik van beamer, lengte van de dienst, tijdstip van de dienst, liedbundels, de haarstijl van de ouderling van dienst, enzovoorts. En dan heb ik het niet eens over de thema’s die nu landelijk actueel blijken te zijn, zoals homofilie en vrouwen in ambten.

Ja, die lastige mensen allemaal. Wat maken ze het moeilijk voor gemakkelijke mensen als ik. Wat doen ze toch moeilijk over de dingen waarvan ik wel weet hoe het moet! Ho eens even!  Wanneer ik zo denk, klaag ik mezelf aan. Misschien ben ik wel de lastigste van allemaal. En misschien wil Jezus zijn kerk juist vol van lastige mensen hebben. Dan wordt de kerk een oefenplaats voor het omgaan met andere lastige mensen.

Ik wil je voorstellen aan zeven van deze mensen. Leden van de kerk van Christus. Je kent ze vast wel. Het zijn bekende BF’ers (bijbelse figuren.) En ik neem dan enkele eigenschappen van deze mensen om het uit te vergroten. Met excuses aan hen!

BF'ers

Ergens aan de zijkant zit Henoch. Hij heeft een diepe persoonlijke relatie met God. Hij wandelde met God, en toen wandelde hij op een keer gewoon de hemel in. Hij vindt rust en eenvoud belangrijk. En dat hij door muziek en prediking dichter bij God mag kruipen. Hij is een beetje wereldvreemd maar heel wijs. Hij maakt zich niet zo druk over wat er om hem heen gebeurt, als hij maar bij zijn God mag zijn.

Helemaal voorin zit Mozes. Voor Mozes is het belangrijk ervoor te zorgen dat alles ordelijk gebeurt. God is immers een God van orde, en als je Hem dient, ga je niet zomaar je eigen weg. Hij zoekt orde en structuur, en duidelijke kaders voor alles wat er gebeurt. Hij maakt de geboden van God steeds aan de mensen bekend.

Ruth zit achterin op haar horloge te kijken. Ze heeft niet zoveel met alle regels en kerkelijk gedoe. Haar ogen zijn gericht op haar naaste. Ze gelooft dat ze bestaat om te zorgen voor de mensen die op haar weg komen. Ze laat haar eigen leven vallen om de ander te helpen.

Op het podium staat David. Hij vindt de preek en de regels maar saai. Hij wil zingen en dansen, hart en handen omhoog geheven. Hij maakt muziek met trommen en fluiten en alle instrumenten die hij kan vinden. Hij maakt nieuwe liederen en leert ze de mensen aan. Zijn enthousiasme is aanstekelijk.

Petrus is altijd paraat. Daarom zit hij naast de raam. Gereed om uit zijn boot te stappen en op water te lopen. Gereed om de wereld te gaan veranderen. Thema’s als armoede en onrecht spreken hem enorm aan. De kerk moet volgens hem betrokken zijn in de maatschappij, politiek en economie. De kerk moet zijn stem in actie laten horen en zien.

Paulus staat op de kansel. Hij preekt vaak tot midden in de nacht. Een jonge man viel een keer in slaap en uit de raam. Hij stierf maar God wekte hem weer tot leven. Daarna ging Paulus gewoon door met preken tot de zon opkwam. En hij preekt echt niet eenvoudig. Hij wil goed denken over God en de leer zuiver verkondigen. Hij is analytisch en logisch.

Johannes wordt genoemd de apostel van de liefde. Hij is een emotionele man die kan huilen en lachen en boos worden en soms impulsief kan zijn. Hij zit waar hij goed zicht heeft op de hele gemeente. Hij zit altijd rond te kijken wie er wel en niet is en hoe het met iedereen gaat. Want we moeten elkaar liefhebben!

Gesprekken

Bedenk eens even de mogelijke gesprekken tussen deze kerkleden. David vindt dat Paulus veel te lang preekt en te weinig aandacht heeft voor muziek. Mozes berispt David dat hij liederen zingt die nog niet goedgekeurd zijn. Petrus vindt dat Mozes te veel let op de kerkelijke regels terwijl de wereld in brand staat. Johannes onderbreekt Paulus om eerst te bidden met iemand die zich verdrietig voelt. Intussen is Ruth in de keuken bezig koffie te zetten. En Henoch? Hij is diep in gedachten en merkt niets van alle commotie om hem heen.

Deze soorten mensen maak ik mee in de kerk. En nog veel anderen. Lastig hoor.

En… met wie kan je meevoelen? Wie zou je willen missen? Herken je deze en andere soorten mensen in de gemeente? We zijn een zorgvuldig gekozen verzameling van lastige en eigenaardige mensen. Ieder met zijn eigen kracht en valkuil. Wie zou je willen missen? Niemand! Juist de verscheidenheid geeft aan God glorie! Laten we elkaar ruimte en respect geven, niet oordelen maar juist genieten van ieders manier van God dienen. Niet vinden dat iedereen als ik moet zijn. En laten we allen samen vooral heel dicht bij Jezus blijven. Daarin ligt onze eenheid.

J.D. van ’t Zand, Groningen

Ds. J.D. van 't Zand is predikant van de CGKv te Sneek, en heeft het beroep aangenomen naar de  verenigde protestantse gemeente (VPG) op Curaçao