De voor kerkelijk werkers uiterst handige <<cursief>>KerkenwerkAgenda 2021 <<einde cursief>>is verschenen bij KokBoekencentrum Uitgevers. Ik gebruik hem zelf al jaren. Onder andere vanwege het opgenomen leesrooster van het NBG, de liturgische gegevens van elke zondag zoals naam, kleur en lezingen van het Oecumenisch Leesrooster 2013-2022 en om de meestal inspirerende citaten, die ik weer voor een ander blad gebruik.

Maar…hoe groot is mijn teleurstelling als ik op de tweede bladzijde, bovenaan in een grijs katern van de uitgever lees, dat deze uitgave 2021 de laatste is! Na ruim 35 jaar stopt de uitgave van deze agenda. Reden ligt in het feit dat de oplage van deze agenda al vele jaren daalt en nu een punt heeft bereikt dat het niet meer mogelijk is uitgave rendabel te maken.

Nou kunt u om de pijn te verzachten twee dingen doen: als kerkelijk werker stopt u met digitaal agenderen en koopt u voortaan deze bijzonder nuttige schriftelijke agenda en maakt u uitgave weer rendabel, of u koopt eenmalig dit laatste exemplaar en neemt zo met respect afscheid van deze unieke uitgave. Aan u de keus.  

Gurbe Huisman, Winschoten

KerkenwerkAgenda  2021, KokBoekencentrum Non-Fictie: Utrecht 2020, 296 blz., € 9,99, ISBN 978 90 43534 00 0