De schrijver gaat eerst na wat muziek is en waar en hoe daar in de Bijbel over gesproken wordt. We lezen voor het eerst over muziek in Genesis, over Jubal die de vader is geweest van allen die de harp en de fluit kunnen bespelen. Maar de allereerste muziek komt uit de hemel. In Job 38 staat dat toen God de aarde aan het scheppen was, de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten.

In de Bijbel lezen we over Mozes, die een lied zong over de bevrijding van de farao. Over David, die voor Saul op de harp speelde en voor wie de vrouwen zongen. Het bekendst zijn natuurlijk de Psalmen.

In de kerkgeschiedenis waren de meningen over muziek nogal wisselend. Augustinus was verrast toen hij in de Dom van Milaan de gemeente van Ambrosius hoorde zingen. Luther hield van muziek, terwijl Calvijn er niet zoveel mee had. Maar hij vond het wel belangrijk dat de gemeente psalmen zong.

In Nederland zijn de meningen verdeeld: mag je alleen Psalmen en bijbelse lofzangen zingen in de eredienst of ook gezangen en allerlei andere liederen? En moet die zang begeleid worden door een orgel, of mogen er ook andere instrumenten ingezet worden?

 

De schrijver is duidelijk een liefhebber van klassieke (orgel)muziek. Voor het begeleiden van gemeentezang is volgens hem alleen het pijporgel geschikt. Een band zou in strijd zijn met de heiligheid van de eredienst en de sfeer van popmuziek in de kerk brengen. Daar kun je natuurlijk verschillend over denken. Mensen zijn veelkleurig geschapen, de een geniet van klassieke orgelmuziek, de ander valt erbij in slaap en looft God met zijn drumstel.

Of kinderen van jongs af aan mogen genieten van een goed concert? Als ze genieten, is het prima en leren ze steeds meer houden van muziek, bespelen graag een instrument en voor hen is het goed om al jong naar muziekles te gaan. Toch zijn er ook kinderen voor wie dat een straf is. Die genieten van heel andere dingen, en dat mag toch ook?

 

Samenvattend: een interessant boekje, maar wel met een wat eenzijdig uitgangspunt.

 

Janneke van der Molen, Bierum

 

Ds. C.J. Droger, Een gevoelige snaar, Uitgeverij Groen, Artios reeks: Heerenveen 2020, 176 blz., € 13,95, ISBN 9789088972522