Het nieuwste deeltje in de serie Apeldoornse studies bevat negen artikelen die teruggaan op scripties van studenten. Deze artikelen belichten een bepaald aspect van het bijbelboek Jeremia. Het onderzoek van dit bijbelboek neemt aan de TUA een belangrijke plaats in. Prof.dr. B.J. Oosterhof was daarmee begonnen en prof.dr. H.G.L. Peels heeft het voortgezet. De nieuwe Apeldoornse studie laat zien hoe ook studenten daarbij betrokken zijn (geweest).

De volgende ex-studenten hebben een bijdrage aan deze studie geleverd: Lourens Heres, Jelle Hoefnagel, Derk-Jan Hoogenboom, Jelle Knol, Bert Koopman, Jeroen van Limbeek, Jonard Roukens, Albert Verhoeff en Henk de Waard. De artikelen gaan over de functie van visioenen voor profetie en de betrouwbaarheid daarvan, over de uitspraak dat JHWH afbreekt en weer opbouwt (Jer.46,13-26), over de plaats van vergeven in het nieuwe verbond (Jer.31), over de functie van Jeremia 26 in het tweede deel van het boek Jeremia, over de Rechabieten (Jer.35), over de uitdrukking 'staan in de raad van JHWH' (Jer.23), over Nebukadnezar, over de rivieren van Babel, en over de inhoud functie van Jeremia 44.

Aan de artikelen gaat een inleiding vooraf, geschreven door prof. Peels en dr. De Waard. Zij karakteriseren Jeremia als 'een fascinerend boek dat de lezer meeneemt naar de diepten van schrikwekkend oordeel en onheil, maar ook naar de diepten van vreugdevolle hoop en uitzicht'. Het is 'een profetisch boek op het scherp van de snede, tussen leven en dood'.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 

H.G.L. Peels en H. de Waard (red.), Jeremia, profeet van oordeel en hoop. Apeldoornse studies 77, Theologische Universiteit: Apeldoorn 2020, 120 pag., €15,95, ISBN 9789075847543.