Wim Rietkerk is Nederlands-gereformeerd predikant en heeft al verscheidene mooie boeken geschreven. Zijn laatste boek gaat over de hand van God in de geschiedenis. Om die hand te herkennen moeten we de bril van de bijbelse verhalen en profetieën opzetten. We kunnen dan ontdekken dat God aanwezig is, ook al is Hij verborgen aanwezig. Zo kunnen we ook de tijd waarin we leven onderkennen. Wat er in de wereld gebeurt (zoals een coronacrisis en vele andere crises) kunnen we alleen maar verstaan vanuit het Verhaal dat in de Bijbel wordt verteld over schepping, zondeval en verlossing. Wie daarmee geen rekening houdt, lijdt – hoeveel kennis hij ook heeft van het wereldgebeuren – aan 'objectieve blindheid'. Je onderkent de huidige tijd alleen maar als je rekening houdt met de onzichtbare achtergrond van wat er gebeurt. Die achtergrond is een geestelijke strijd, waarin God het kwaad al heeft overwonnen!

Het thema van zijn boek werkt Rietkerk uit aan de hand van de bijbelverhalen over Jozef (Gen.45), Hanna (1Sam.1-2), Esther, Daniël (10), Petrus (Hand.10), Paulus (Rom.8,18-28) en Johannes op Patmos: History is His Story!  Om het patroon in de geschiedenis te herkennen doen we er volgens hem goed aan op Israël en op de messiaanse weeën te letten, en vast te houden aan de belofte van een persoonlijke levensleiding. Naar aanleiding van de Jozefgeschiedenis merkt Rietkerk op: 'Als christenen kijken wij uit naar dat misschien wel het meest ontroerende moment in de geschiedenis dat Jezus tot zijn broeders in het vlees, het huidige Israël, zal zeggen: zien jullie het niet, Ik ben het! Jullie broer!'

Rietkerk verwijst naar hedendaagse auteurs, en toetst actuele opvattingen aan de boodschap van de Schrift. De genoemde bijbelverhalen komen heel dichtbij. Rietkerk haalt af en toe verrassende gezichtspunten naar voren. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen. Mede daardoor is het boek geschikt voor bespreking in groepsverband. In het boek zijn afbeeldingen opgenomen.

Van harte aanbevolen!

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 

Wim Rietkerk, Verborgen aanwezig. Over Gods hand in de geschiedenis, KokBoekencentrum, Utrecht 2020, 128 blz., €14,99, ISBN 978 90 435 3535 9