Paul Visser, pionier predikant in Amsterdam, laat zich inspireren door aartsvader Abraham, eveneens pionier. De wereld waarin Abraham leefde komt overeen met onze wereld. Ongeloof is de gewoonste zaak van de wereld en geloof mag je beschouwen als een wonder. Net als Abraham mogen wij met vallen en opstaan leren wat vertrouwen in God is.

Het boekje telt 25 meditaties waarmee we door Genesis worden geleid. De geschiedenis van Abraham, Sara en Lot is in het algemeen wel bekend. De verhalen laten zich goed vertellen en zo worden kinderen al op jonge leeftijd bekend met deze Bijbelse figuren. Het is de opzet van de schrijver om – net zoals hij zelf werd geraakt – je tijdens het lezen en overdenken te laten verrassen door de sprekende paralellen tussen het leven van de mensen destijds en dat van christenen vandaag.

Nel Noppe, Leeuwarden

N.a.v. Paul Visser, Toen ongeloof nog heel gewoon was. Op pelgrimage met Abraham in het hier en nu. KokBoekencentrum: Utrecht 2021, 160 blz., € 14,99, ISBN 978 90 435 3287 7; e-boek: € 7,99, ISBN 978 90 435 3288 4