Laura is leerkracht op een basisschool en haar man Johan is rijinstructeur. Hun zoon Kay is eerstejaarsstudent in Groningen en zit sinds kort op kamers. Op een ochtend wordt Laura gebeld: haar moeder is overleden. Daar begint het boek mee.

Als de begrafenis voorbij is, gaat Johan weer aan het werk. Laura ruimt het huis van haar moeder leeg en zorgt ervoor dat de hond van haar moeder weer een nieuw thuis krijgt. Johan is bezorgd en wil haar graag helpen, maar Laura wimpelt zijn hulp steeds weg. Sluit zich ook af voor zijn aandacht en Johan gaat weer hard aan het werk. En zo gaan ze allebei hun eigen gang.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel is Laura de ik-figuur. We zien hoe ze worstelt met het feit dat hun zoon het huis uit is en hoe ze probeert het overlijden van haar moeder te verwerken. Al gauw ontstaat er een vriendschap met een leuke man. Wat eerst begint als een onschuldige vriendschap, ontwikkelt zich al gauw als een liefde waar ze heel blij en gelukkig van wordt. Aan het slot van deel 1 staat ze op een kruispunt, wat wordt haar toekomst?

Het tweede deel start vanuit het perspectief van Johan en daarna wisselen de perspectieven elkaar af. Ook in deel drie komen Laura en Johan wisselend aan het woord.

Wat aanvankelijk zo blij en onschuldig begint, laat gaandeweg de ontreddering en pijn zien die overspel in een huwelijk teweeg brengt. Maar ook welke invloed het heeft op het geloofsleven van beide partners.

Het boek is realistisch geschreven. Het spreekt geen hard oordeel uit over de ontstane situatie, maar laat zien hoe mensen elkaar kwijt kunnen raken in hun huwelijk. Ook wordt er een weg gewezen naar herstel, maar of die weg begaanbaar blijkt mag u zelf ontdekken door dit boek te lezen.

In een interview vertelt Lisette van de Heg dat ze dit boek heeft geschreven als tegenhanger van het moderne denken over overspel. Denk aan datingsites als ‘Second love’.

Zij wijst een weg naar herstel in relaties. In het boek verwijst ze naar 1 Korintiërs 13, geloof, hoop en liefde bieden perspectief. Maar dat wil niet zeggen dat er niets kapot is. Ook de houding van de omgeving speelt een rol. Is er een harde veroordeling of een luisterend oor?

Van predikanten hoorde de schrijfster dat mensen dikwijls pas bij hen komen als alles al voorbij is en de scheiding een feit. In dit boek krijgt de predikant die bemiddelt tussen Laura en Johan, een positieve rol.

Op de laatste  bladzijde staat een link naar de website www.flirtromance.nl.

Daar kun je terecht voor o.a. achtergrondinformatie en leesvragen voor een boekenclub.

 

Ans Steensma -Mens, Feanwâlden

 

Lisette van de Heg, Flirt. Een romance, Plateau: Amersfoort 2020, 310 blz., €19,99, ISBN 9789058041630