De vijf talen van Gods liefde

 

Gary Chapman is de schrijver van een soort standaardwerk: De vijf talen van de liefde. Die talen zijn: positieve woorden, dienstbaarheid, cadeaus, qualitytime, lichamelijk contact. Ieder mens heeft een van deze talen als primaire liefdestaal – het is belangrijk om die taal te ontdekken bij jezelf en bij elkaar. Dat komt onze relaties ten goede. Daar is Chapman in zijn boeken tot nu ook vooral op ingegaan. Op de persoonlijke relaties. Want liefde of het gebrek daaraan vormt mensen – en dan vooral een vorm van liefde die past bij hun persoonlijke liefdestaal. Daarbij is het ten diepste van belang dat we komen op de weg waarop we Gods liefde blijvend voelen. Want we kunnen pas echt liefhebben vanuit het besef dat we geliefd worden.

Vanuit deze gedacht willen Chapman en Moore de vijf liefdestalen toepassen op het geloofsleven van mensen. Welke taal past het beste bij jou en hoe kun je die toepassen op het geloof en de liefde die God ons wil geven? En wat betekent dat voor hoe je Gods liefde doorgeeft? Deze vragen staan centraal en zo worden we gewezen op de weg die God wil gaan met ons, maar ook met de mensen om ons heen.

Wouter Moolhuizen, Hoogeveen

Gary Chapman en York Moore, Gezien – Gekend – Geliefd. De vijf talen van Gods liefde. KokBoekencentrum: Utrecht 2021, 128 blz., € 19,95, ISBN: 9789043535779