Tim Keller staat bekend om zijn aansprekelijke uitleg van de Bijbel. Als voorganger van een van de bekendste kerken in New York is zijn naam bekend in heel veel kringen, als het gaat om evangelisatie, als het gaat om kerkplanting. Hij spreekt op congressen, schrijft boeken die in de kring van kerkplanters en zendelingen niet alleen maar gelezen worden, maar waar heel wat gedachten aan ontleend worden.

In deze drie boekjes, die nu voor me liggen pakt Keller thema’s op die er toe doen. Het zijn drie cadeauboekjes die het waard zijn weggegeven (of ook: gekregen) te worden. In het eerste boekje put Keller uit zijn jarenlange ervaring als dominee en als vader en schrijft hij heldere en mooie dingen over het thema geboorte. Hij laat zien welke lijnen er te trekken zijn van de geboorte naar de nieuwe geboorte. Hij verbindt leven en geloof op een heel directe manier met elkaar, waarbij hij de waarde van het leven in het licht van het evangelie tekent. De geboorte van een kind zet aan het denken: daarbij is het waardevol als die gedachten op een mooie manier in verband worden gebracht met wat God voor ogen staat als het gaat om het leven.

 

In het tweede boekje, dat Keller samen met zijn vrouw Kathy schreef, komt een ander thema dat aan het denken zet aan de orde: het huwelijk. Het vanzelfsprekende van het huwelijk lijkt in heel veel opzichten voorbij; wat vroeger normaal was wordt meer en meer uitzondering. Het huwelijk wordt, als het nog gesloten wordt, vaak heel lang uitgesteld. Tegen deze achtergrond, die maar al te reëel is, laten Tim en Kathy Keller zien waar het uiteindelijk om gaat in een relatie. Wat gebeurt er in een relatie, en waar is die relatie op gericht. Ook hier – en dat is ook te verwachten – worden de lijnen getrokken vanuit de Bijbel, en daarbij worden tal van thema’s besproken. Wat houdt mensen tegen? Wat gaat er vaak fout/wat kan er fout gaan? Hoe zit dat met lichamelijkheid en seksualiteit? Hoe onderhoud je je huwelijk? De gedachten die de Kellers verwoorden spreken aan, en stemmen tot nadenken. En dat is goed. Of zelfs: nodig, want juist vandaag is het noodzakelijk dat we niet maar voetstoots meelopen met wat er zoal gezegd en gedacht wordt.

 

Het derde boekje behandelt het thema sterven. Daarvan zeg ik, ook vanuit mijn ervaring als pastor, dat het heel erg goed is dat dit thema bespreekbaar gemaakt wordt in dit boekje. Als ik alleen al kijk naar de kopjes die boven de verschillende stukjes staan, wordt duidelijk dat het gaat om dingen die niet weggestopt moeten worden. Allereerst wordt gesproken over angst voor de dood. Waar komt die vandaan, wat houdt die angst in, en welk Bijbels licht schijnt hier? Vervolgens wordt ingegaan op de breuk die door de dood optreedt: mensen uit de kring waarin jijzelf leeft en beweegt, en waar jij met haren en snaren aan verbonden bent, vallen weg; worden weggenomen; ontvallen ons. En wat brengt dat teweeg? Het gaat over treuren, maar dan wel met hoop, die gebouwd is op het volbrachte werk van Christus. Daarom is er een levende hoop, die persoonlijk is, en die niet buiten het stoffelijke om gaat.

Al met al zijn dit drie boekjes die samen een drieluik vormen. Ze zijn het waard om ze door te nemen, en af en toe weer eens op te pakken. Zoals gezegd, ze zetten je aan het denken. En ze brachten mij tot danken, omdat de weg die erin gewezen wordt, en het houvast dat erin geboden wordt regelrecht verwijst naar de Bron van ons bestaan. Aanbevolen.

 

Jan van ’t Spijker, Hoogeveen

 

Tim Keller, Geboorte Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 2020, 96 blz., € 12,50, ISBN 978 9051 945874; Tim Keller & Kathy Keller, Trouwen Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 2020, 76blz.,, € 12,50, ISBN 978 9051 945881; en Tim Keller, Sterven Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 2020, 80 blz., € 12,50, ISBN 978 9051 945898