Søren Kierkegaard (1813-1855) was een ontzettend begaafd denker en schrijver, filosoof en theoloog. Hij heeft grote invloed gehad op theologen en filosofen. Vaak is hij moeilijk te lezen. Maar Geert Jan Blanken, eindredacteur Geloof/Levensbeschouwing bij de EO,  heeft een bijzonder mooi boek gepubliceerd waarin hij een aantal 'opbouwende toespraken' heeft ingekort en eenvoudiger verwoord. Deze teksten gaan over grote levensvragen: over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven. De toespraken van Kierkegaard bevatten wijze, mooie en verrassende inzichten. Het boek van Blanken lees je niet in één keer uit. Af en toe moet je er een gedeelte uit lezen en het gelezene op je laten inwerken.

Kierkegaard heeft zelf een suggestie gedaan om de toespraken beter tot je te laten doordringen.

Het verdient volgens hem aanbeveling dat de lezer deze toespraken voor zichzelf hardop voorleest. Dan is het alsof hij zichzelf toespreekt, en doen de 'opbouwende toespraken' hun werk, tenminste als de lezer ervoor openstaat. Dat werk is allereerst dat de lezer tot niets wordt. Want dan pas kom je tot jezelf. Zelfwording door tot niets worden! Uiteindelijk is het dan de liefde die ons opbouwt. Als we de liefde van God toelaten in ons leven, gaan we ontdekken dat we niets bezitten, en dat we van Hem afhankelijk zijn. Maar dat is pas echt onafhankelijkheid! Dan pas kom je tot jezelf!

Het boek van Blanken begint met een inleiding, en eindigt met een bespreking van de spiritualiteit van Kierkegaard. Heel mooi. Het register met kernwoorden is ook heel handig. Je kunt de passages die je nog eens wilt lezen, gemakkelijk opzoeken. Ik heb hier de derde druk voor mij liggen, een bewijs dat het door velen wordt gewaardeerd. Terecht.

 

D.J. Steensma, Feanwâlden

 

Geert Jan Blanken, Kierkegaard in gewone taal. Toespraken over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven. KokBoekencentrum: Utrecht, 2020, 270 blz., € 20,00, ISBN 978 90 435 3455 0