In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is deze canon tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

- er in 1895 voor het eerst een Jaarboek verscheen en toen Jaarboekje werd genoemd?

 - er sinds het begin drie uitgeverijen bij betrokken zijn geweest, waarvan de tweede het zo’n 75 jaar heeft mogen doen?

- het Jaarboekje alle gegevens van predikanten en gemeenten bevat, met daarnaast in eerste instantie meditatieve verhalen?

- door de gebruikers – althans bij ons thuis – dit boekje de ‘domineescatalogus’ werd genoemd?

- je het Jaarboekje dat voor de Tweede Wereldoorlog werd uitgegeven ook als agenda kon gebruiken? Handig!!

- er - omdat in de Tweede Wereldoorlog in de jaren 1944 en 1945 geen Jaarboekje werd uitgegeven – dit jaar de 125e versie zal verschijnen?

 

Eerlijk! Ik wist dat niet allemaal!

Nel Noppe, Leeuwarden