Een Eritrees baby’tje moet gedoopt worden. Daar is assistentie voor nodig. Iemand met een auto bijvoorbeeld. Om zeven uur sta ik bij Mamma voor de deur. Zij is de oudste van de Urker Eritrese gemeenschap en wordt door allen mama genoemd. Mamma is gehuld in een prachtig wit gewaad en spreekt geen woord Nederlands. We gaan eerst naar Emmeloord want daar wonen de doopouders. Ik heb ze nog niet eerder ontmoet.

In oktober 1940 verbood de Duitse bezetter de uitgave van De Wekker. Maar in 1942 mocht het landelijk orgaan van onze kerken toch weer verschijnen, dankzij de inspanningen van de hoofdredacteur, prof. J.J. van der Schuit. Waren er toezeggingen gedaan aan de bezetter?

 

Zelf vond hij dat hij een onbesmet blazoen had, en de Duitsers niet tegemoet was gekomen. Niels van Driel heeft echter de indruk – als hij de gehele geschiedenis dienaangaande beziet – dat de onschuld van Van der Schuit op dat punt zich ergens bevindt tussen die van Jozef en Pilatus. Deze indruk verhaalt hij in zijn boek <<cursief>>Consolidatie en crisis<<einde cursief>>, waarin onder meer een hoofdstuk is gewijd aan De Wekker in oorlogstijd. Zelf heeft Van der Schuit waarschijnlijk ook wel beseft op het randje te opereren, en soms daar overheen te zijn gegaan.

Van der Ziel heeft de heilige Schrift gelezen met een meditatieve luisterhouding. Open voor het Woord en de Geest heeft hij voornamelijk geluisterd naar Jezus en Paulus. Daarbij ontdekte hij dat beiden ontmaskerend reageren op de tendensen van hun tijd. Anders gezegd: zij halen heilige huisjes omver. De schrijver noemt die huisjes iconen, voor zover er afgoderij mee bedreven wordt. En als ze geestelijke hoogmoed en geldingsdrang in stand houden. Het meest in het oog springende ‘heilige huis’ was de tempel. Dat was in de dagen van Jeremia al zo, en zeker in de tijd van Jezus. Jezus is echter de echte en nieuwe tempel, en door Hem zijn gemeente. Voor de Joden was er veel geloof nodig om dat mee te maken.

In 64 na Christus wordt Israël bezet door de Romeinen. Het is een tijd waarin veel mensen op de vlucht slaan omdat hun dorp of stad door de bezetter wordt ingenomen. Chana en haar gezin wonen in Kafarnaüm. Ze zijn volgelingen van Yeshua, wat in die tijd erg gevaarlijk is. Ook in Kafarnaüm vallen de Romeinen binnen. Haar zoon, schoondochter en kleinzoontje worden daarbij gedood.

Chana en de rest van haar gezin weten te ontvluchten, maar onderweg raken ze haar man kwijt.

Wereld in wanorde van de Amerikaan Craig Harline is een schitterend boek dat ik in één adem heb uitgelezen. Het boek volgt Maarten Luther vanaf eind 1517 toen hij zijn stellingen bekendmaakte die zoveel stof deden opwaaien, tot begin 1522 toen hij na een verblijf op de Wartburg terugkwam in Wittenberg om weer wat orde te brengen in de chaos die er in de tijd van zijn afwezigheid was ontstaan.

Commentaar

 • Antisemitisme 2018-05-25 19:09:50

  Israël heeft zijn grenzen verdedigd tegenover Palestijnen die de staat bedreigden bij zijn...

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...