Soms hoor ik oudere mensen zeggen: hoe ouder ik word, hoe meer vragen ik krijg. Wel een beetje gek. Je zou zeggen, juist bij het ouder worden is je veel meer duidelijk geworden. Je hebt zogezegd een levens leerschool achter je. Ik weet niet of u zich de vragen van vroeger nog weet te herinneren. Sommige weet ik nog wel. Mijn neefje wist me te vertellen, dat de kinderen van de Here komen. Maar ik, die opgegroeid was op de boerderij, dacht daar iets genuanceerder over.

In de zes weken voor Pasen wordt elke week een kort artikel geplaatst waarin mensen van verschillende leeftijden aan het woord komen naar aanleiding van de vraag hoe zij Pasen beleven.

Met Pasen vieren wij de opstanding van Christus.

Als wij door genade mogen geloven dat Jezus ook voor ons gestorven en opgestaan is, zullen wij ook opstaan uit de dood en eeuwig met Hem leven.

Ons redactielid Krijn de Jong verloor 27 december jongstleden zijn oudste zoon. Hij kwam ten val in Israël, waar hij heen gegaan was om samen met zijn vrienden van de Shelter in Eilat zijn veertigste verjaardag te vieren. Vijf gezinsleden vertrokken naar Israël om Bert in zijn laatste dagen bij te staan. In de plaatselijke Urker krant schreef Krijn over de droevige dagen in Israël en de weken die daarop volgden. Het leek ons waardevol om deze aangrijpende verhalen ook met de lezers van het Kerkblad voor het Noorden te delen.

Op D.V. zaterdag 24 maart ontvangt de kerk van Siegerswoude-De Wilp een nieuwe predikant: ds. D. van der Zwaag (1959). Een van de vroegere predikanten van de gemeente, ds. J.W. Wüllschleger, zal hem dan daar bevestigen als dienaar van het Woord. In diezelfde dienst zal de intredepreek worden gehouden.

 

De ambtelijke weg van de nieuwe predikant begon op 15 maart 1985, toen hij werd bevestigd in de kleine gemeente van Klundert, niet ver van Breda. 'Helaas is deze gemeente enkele jaren geleden opgeheven omdat die vanwege afname van het aantal leden niet langer levensvatbaar was.'

Jezus noemt in zijn bergrede zes opvallende tegenstellingen. Daarbij haalt Hij eerst iets uit de traditie aan. Daar stelt Hij dan zijn eigen woord tegenover: ‘Maar Ik zeg u …’ Tot nu toe zijn in ons kerkblad twee antithesen besproken. In de vorige twee kerkbladen is al een en ander gezegd over de derde antithese, waarin Jezus een lichtvaardige scheiding vergelijkt met echtbreuk (Mat.5,31-32).

 

Jezus spreekt in zijn derde antithese tegen mannen die menen dat ze hun eigen wil kunnen volgen, en die ondertussen hun kwalijke gedrag goedpraten met een beroep op de wet. Hij geeft hier geen algemeen verbod uit op een tweede huwelijk als een vrouw door haar man onheus is bejegend en weggestuurd. Hij berispt ook niet diegene die uit liefde met deze vrouw is getrouwd.

Commentaar

 • Antisemitisme 2018-05-25 19:09:50

  Israël heeft zijn grenzen verdedigd tegenover Palestijnen die de staat bedreigden bij zijn...

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...