In 1948 is de staat Israël gesticht. Sommigen zeggen: Jezus heeft dat al voorspeld met zijn gelijkenis van de vijgenboom. En na dat gebeuren zal binnen één generatie de wederkomst plaatsvinden (Mat.24,32-35). Klopt deze verklaring wel?

 

Jezus vertelt deze gelijkenis als zijn leerlingen Hem vol ontzag wijzen op de grootsheid van de tempel. Zijn reactie – 'hij zal radicaal worden afgebroken' - doet hen diep geschokt vragen naar het moment waarop dat zal gebeuren. En: wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? (Mat.24,1-3). De kern van Jezus’ antwoord is een oproep aan zijn leerlingen zich niet te laten misleiden en waakzaam te zijn (24,4-5 en 36-61).

 

Ons redactielid Krijn de Jong verloor 27 december jongstleden zijn oudste zoon. Hij kwam ten val in Israël, waar hij heen gegaan was om samen met zijn vrienden van de Shelter in Eilat zijn veertigste verjaardag te vieren. Vijf gezinsleden vertrokken naar Israël om Bert in zijn laatste dagen bij te staan. In de plaatselijke Urker krant schreef Krijn over de droevige dagen in Israël en de weken die daarop volgden. Het leek ons waardevol om deze aangrijpende verhalen ook met de lezers van het <<cursief>>Kerkblad voor het Noorden<<einde cursief>> te delen.

Wanneer er tijdens een verjaardagsfeestje diverse soorten kaasblokjes op een schaaltje liggen, zijn vaak de blokjes komijnekaas het eerste op. Je eet het zonder erbij na te denken. Maar wat is eigenlijk komijn? Als we in Nederland over komijn spreken, bedoelen we de zaden van een plant met lange, dunne stengels die ongeveer dertig centimeter kunnen worden, met fijne diepgroene blaadjes en kleine lila of witte bloempjes.

Oorspronkelijk komt de plant uit het Midden-Oosten. Daarom is het niet zo vreemd dat ook de Bijbel deze plant noemt. Iedereen kende komijn. In het Oude Testament was het een van de vele gewassen die op het land groeiden (Jes.28,25) en in het Nieuwe Testament komen we het tegen als een van de kruiden die de Farizeeën vertienden (Mat.23,23).

In de zes weken voor Pasen wordt elke week een kort artikel geplaatst waarin mensen van verschillende leeftijden aan het woord komen naar aanleiding van de vraag hoe zij Pasen beleven.

Kern van het paasfeest is voor mij dat we als gemeente extra stil staan bij de opstanding van onze Here Jezus Christus.

Dit boek is een bundeling van negen artikelen die Paul schreef vanaf 2012. Ze cirkelen alle om de vraag: wat is secularisatie? Voor het antwoord wordt dikwijls naar kerkverlating en dalend kerkbezoek gewezen. Paul vindt dat te oppervlakkig en laat zien dat er van secularisatie sprake is als mensen hun verlangens meer en meer in het hier en nu vervuld willen zien. Secularisatie begint in het hart. Het is de slag om ons hart: de strijd tussen verlangen naar God en naar een lang en gelukkig leven op aarde. Waar het verlangen naar God sterft, ook bij kerkgangers, is de secularisatie volop aanwezig. De kerkdienst is bedoeld om mensen te leren verlangen naar God, in voorspoed en tegenspoed. Om God te eren en de lof voor Hem gaande te houden.

Commentaar

 • Antisemitisme 2018-05-25 19:09:50

  Israël heeft zijn grenzen verdedigd tegenover Palestijnen die de staat bedreigden bij zijn...

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...