Van de tijd dat ik op de middelbare school zat, kan ik mij nog herinneren dat mijn Engelse lerares erg veel zorg besteedde aan de uitspraak. Het Engelse woord immediately moesten we diverse keren herhalen tot het moment dat we het vlot in het Engels konden uitspreken. ‘Want’, zo zei ze, ‘de kracht van de herhaling is het succes’. En daar had ze gelijk in. Zo heb ik tijdens mijn schoolperiode heel veel voordeel gehad van het maar steeds weer herhalen van de lesstof. Op een gegeven ogenblik echter komt het moment, dat je het wel weet en dan is herhaling niet leuk meer. Maar zo leer je de dingen natuurlijk wel.     

In die zelfde periode had ik een vriend met wie ik naar school fietste. Iedere keer als zijn moeder hem uitzwaaide riep ze hem na: ‘Hendrik: oppassen, voorzichtig en goed je best doen.’ Het was voor haar gewoon een automatisme. De eerste paar keer zei hij nog van ja, maar na een paar keer hoorde hij het al niet meer. Later hebben we daar nog vaak om moeten lachen.
En doen we in ons dagelijks werk ook niet vaak veel dingen bij herhaling? Autowassen, de tuin wieden, boodschappen doen, patiënten wassen, kinderen iets voor doen, enzovoort. Gewoon omdat het nodig is. Ik geef toe dat er verschillende methodes zijn om bepaalde handelingen te doen, maar toch! Enige tijd terug hadden wij een gastpredikant. Nu moet u weten, dat het bij ons de gewoonte is dat de ouderling van dienst gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis welkom heet en eventueel nog een belangrijke mededeling doet. Daarna geeft hij het te zingen lied op en vertelt dat er daarna gelegenheid is voor ‘persoonlijk stil gebed’ om daarin een zegen van de Heere te vragen. Na de gezongen psalm bracht de ouderling van dienst de predikant naar de preekstoel en gaf hem de hand. De predikant liep direct de preekstoel op (hij wist vast niet van de gewoonte bij ons om het persoonlijk stil gebed vóór de preekstoel te doen) zei nog een keer welkom aan iedereen en kondigde nog een keer uitgebreid de gelegenheid aan om je persoonlijk in gebed op deze dienst voor te bereiden. En om dat laatste gaat het mij. Wat de ouderling van dienst reeds had verteld, deed hij op de preekstoel nog een keer royaal over. Kijk, dit soort herhalingen hoeven natuurlijk niet. De predikant had helaas niet goed geluisterd naar wat de ouderling van dienst reeds had verteld.
Herhalingen. Je komt het ook in preken tegen. Soms denk ik wel eens dat het gebeurt om de tijd vol te praten. Rare gedachte natuurlijk. Maar toch . . . . .  Echter, wanneer je in een preek iets herhaalt om het nog een keer te onderstrepen is er niks mis mee. Dat is juist aan te bevelen.
Dan nog iets wat mij door de jaren heen is opgevallen: in leespreken vind je geen herhalingen. Ik denk dat een predikant zijn uitgeschreven preek vast nog wel een keer overleest en de herhalingen er dan uithaalt. Daarom is een leespreek natuurlijk vaak ook korter dan een uitgesproken preek.
Tenslotte de Bijbel. Kom je daar ook veel herhalingen in tegen? Jazeker! Denk maar aan de vele oproepen tot het gehoorzamen aan de Heere en te doen wat Hij van ons vraagt. Maar vooral moet ik denken aan al die beloftes die de Heere geeft. De Bijbel staat er vol van. Juist met de bedoeling om ons aan de Heere toe te vertrouwen. Hij weet wat we nodig hebben. En daarom laat Hij ons dat bij herhaling weten. Wat een bijzondere zorg.

Dokkum                   
Pieter Sijtsma