Komt dat voor? Dat mensen contact zoeken met overledenen en tegen hen praten? In de wereld van het zogenaamde spiritisme doet men het in elk voorkomen alsof men doormiddel van een medium – een tussenpersoon – kan doordringen tot het rijk van gestorven geesten. Miljoenen mensen wereldwijd houden zich bezig met deze occulte praktijk. Via zo’n medium probeert men berichten te ontvangen van overleden personen. Ik weet niet of het nog gebeurt, maar een aantal jaren geleden hoorde je veel van jongelui die zich bezighielden met het zogenaamde glaasje draaien. Rondom het glas werden de letters van het alfabet gelegd en doormiddel van het glas dat zich over de letters heen bewoog, probeerde men een zin te laten vormen door iemand uit de geestenwereld. Is hier ook werkelijk sprake van contact en het ontvangen van berichten uit de wereld van de geesten? Bijbels gezien moet je zeggen: dat is onmogelijk. Volgens de Bijbel vindt er bij het sterven een scheiding plaats. De gelovigen die ontslapen in Christus gaan naar de hemel en de ongelovige gestorvenen naar het verderf. In de Bijbel zijn geen aanwijzingen dat overledenen terugkeren naar de aarde om hier op een of andere wijze in contact te treden met mensen. Behalve bedrog is er vaak sprake van demonische inwerking op een medium. In Deut. 18 verbiedt God dan ook zich met deze praktijken in te laten.

Maar er zijn ook andere vormen van spreken tegen overledenen. In mijn krant van 28 maart werd bericht over het bezoek van de paus aan Cuba. Tijdens dat bezoek ondernam hij een privépelgrimage naar het beeld van de heilige maagd El Cobre. Daar knielde de paus voor het beeld van de zwarte madonna. Na eerst zelf gebeden te hebben, lazen hij en de kardinalen en bisschoppen die hem vergezelden hardop een gebed gericht tot Maria: ‘Moeder van alle Cubanen, help ons wrok, verdeeldheid en vijandschap te boven te komen’. En bij het verlaten van de basiliek sprak de paus de wens uit dat ‘iedereen het zou weten dat de paus aan de Moeder Gods de toekomt van het land heeft opgedragen’. Opmerkelijk. Vooral daarom, omdat volgens de officiële Rooms-Katholieke leer je niet tot heiligen of Maria mag bidden, maar hen alleen mag vragen voor je te bidden. De praktijk blijkt echter heel anders te zijn. Veel rooms-katholieken, inclusief de paus, richten zich wel degelijk tot Maria (en de heiligen) om hulp te vragen of om te bemiddelen tussen hen en God voor hulp. Men gelooft dat een heilige als Maria een betere toegang tot God heeft dan wij hier op aarde. Maar voor zulk bidden is geen enkele bijbelse grond te vinden. Maria mag dan als moeder van Christus een bijzondere vrouw zijn, ze is echter een mens van gelijke bewegingen als wij. ‘Er is maar één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, lezen we in 1 Tim. 2:5.

Spreken tegen een overledene, het vindt ook onder ons hoe langer hoe meer plaats. Wie vaak een begrafenis bijwoont moet het opvallen dat er nogal eens gevraagd wordt of een familielid van de overledene een toespraak mag houden. In heel veel gevallen wordt er dan niet over de dode, maar tegen de dode gesproken. Je krijgt dan het gevoel alsof de overledene zijn eigen begrafenis bijwoont. Ook daar is geen enkel bijbels voorbeeld van. Hoe pijnlijk en verdrietig ook, maar degene die heenging is niet meer onder ons. Daarom moeten we ook niet doen alsof. We bidden tot God en tot Hem Die dood is geweest, maar leeft. Het is immers Pasen geweest.

 

Heerde
G. v.d. Groep