De Protestanten krijgen een nieuwe regiopastor. Aldus de kop van een artikel in het dagblad Trouw van zaterdag 23 september. De PKN zit in zwaar weer. Al jaren daalt het ledenaantal met ongeveer 60.000 leden per jaar! Dat is net zoveel als het inwonertal van Hoogeveen. En als je er nog een dikke 10.000 leden bij optelt, heb je evenveel als ons totale ledenbestand. Dat komt neer op een krimp van ongeveer 3% per jaar. Bij ons is dat ruim 1%. Wij krimpen allebei. Een gedeelde zorg dus.  

Deze krimp vereist rigoureuze maatregelen. De vergaderstructuur wordt sterk vereenvoudigd. Vanaf mei 2018 zullen de 75 classes plaats gaan maken voor 11 regionale vergaderingen met aan het hoofd de classispredikant als voorzitter. Zijn taak is de samenhang te bevorderen tussen de geloofsgemeenschappen. Hij bezoekt eens in de vier jaar alle gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers. Ook heeft hij de bevoegdheid om bij problemen in een gemeente maatregelen te treffen. Aldus besloot de GS op Hydepark.   

De bisschop is dus terug van weggeweest, al draagt hij een andere naam. Hij is hoe dan ook een geestelijk leider. Voor zover ik kan overzien, ontwaar ik drie zorgpunten: de regiopastor kan te veel invloed krijgen, hij kan de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente ondermijnen en door het uitdunnen van de bestuurlijke tussenlaag kan de kloof tussen plaatselijke gemeente en landelijke kerk te groot worden.  Maar die gevaren bedreigen ook onze huidige kerkstructuur. Dit wordt dan wel deels opgevangen, door zijn verantwoording aan de regio. Maar of dit afdoende is, zal de praktijk moeten uitwijzen.

Wat je ook van de regiopastor vindt, de nood binnen de PKN is groot en vereist forse ingrepen. Daarbij gaan ook kerkelijke structuren en regels op de schop. Minder regels om slagvaardiger te kunnen zijn. Een kerk die voorbereid is op de toekomst. Een kerk waarbij uitdrukkelijk het geloof weer de hoofdrol moet gaan spelen en niet de randzaken. Als de regiopastor dit kan bevorderen, lijkt me dat winst. Hun zorg is ook onze zorg. Ook wij moeten ons hoe dan ook voorbereiden op de toekomst. 

Gurbe Huisman, Winschoten.