Bij eenzaamheid denk je vaak aan oudere, alleenstaande mensen, niet meer zo mobiel, kinderen wonen ver weg misschien. Op zorg wordt bezuinigd, tijd voor een praatje ontbreekt.

Maar staat u er weleens bij stil dat er ook een andere eenzaamheid bestaat, namelijk van mensen die niet of zeer gebrekkig de Nederlandse taal spreken? Sommigen daarvan wonen te midden van landgenoten, dan valt het misschien nog mee. Maar denk eens aan vluchtelingen, die alles hebben moeten achterlaten. Hun huis, hun familie en vrienden, de vriendjes van de kinderen. Vaak was er niet genoeg geld om de hele familie in veiligheid te brengen, dus de kinderen zijn in Nederland, de ouders ver weg achtergebleven in een gevaarlijk land. Ze zijn vaak getraumatiseerd, daardoor is het moeilijk voor hen zich te concentreren op een vreemde taal. Als ze een verblijfsstatus hebben, gaan ze waarschijnlijk wel naar school om Nederlands te leren, maar thuis spreken ze hun eigen taal. Gelegenheid om dat vreemde Nederlands in de praktijk te oefenen is er weinig, ze hebben geen werk, weinig contact met de buurt. En juist omdat ze zo slecht Nederlands spreken en verstaan is de kans op werk klein. Zo draaien ze in een kringetje rond.

Misschien woont er bij u in de straat of in de buurt zo’n gezin. Probeer eens met ze in contact te komen. Misschien vindt u het moeilijk om bij mensen uit een andere cultuur, met andere gewoonten, vaak met een andere godsdienst, binnen te komen. Maar voor hen is het leggen van contacten nog moeilijker. Denkt u zich eens in dat iedereen om u heen Arabisch zou spreken!

Een andere mogelijkheid is om vrijwilliger te worden bij een maatschappelijke organisatie die vluchtelingen ondersteunt. Die ondersteuning kan van alles zijn. Er zijn taalcafés, waar op een ongedwongen manier met elkaar gepraat wordt, in het Nederlands uiteraard. Sommige organisaties geven fietsles, je kunt kinderen iedere week een poosje voorlezen, je kunt taalondersteuning geven. Dat houdt in dat je helpt met huiswerk voor de inburgeringscursus, of een uurtje praat over van alles en nog wat, samen probeert de krant te lezen of wat maar nuttig is om beter Nederlands te leren. Het geeft nieuwe Nederlanders meer kansen en helpt hen om zich welkom en minder eenzaam te voelen.

 

Janneke van der Molen, Bierum