Ouders zien graag dat hun kinderen goed presteren op school. En ook dat ze prima resultaten halen op een school die zij voor hen op het oog hebben.

Maar veel ouders zien hun kind liever niet naar het vmbo gaan. Dat onderwijs zou ‘niet goed genoeg’ zijn. Daarom: liever naar een hoger niveau. Mede daardoor daalt het aantal vmbo-leerlingen, met name op de laagste niveaus. Zou het kunnen dat ouders druk uitoefenen op leerkrachten die een schooladvies moeten geven? In elk geval ligt er dan een druk op de leerling, om te presteren op een niveau dat zijn ouders voor hem wensen.

Onherroepelijk brengt dat stress en frustraties met zich mee. Bij de leerling, en bij zijn ouders, die toegeven aan hun niet-reële eisen. Evenmin is dit goed voor de samenleving, die daardoor de broodnodige vakmensen tekortkomt. Als op het vmbo goed beroepsgericht onderwijs wordt gegeven en een leerling daardoor tot zijn recht komt, wat zou je dan nog meer voor je zoon of dochter wensen?

En is het 'jouw' kind? 'Jouw' eigendom? Je bent toch niet meer dan een hand en oog van de Allerhoogste voor dit beeld van Hem, dat jou is toevertrouwd?

Terecht waarschuwde minister Arie Slob voor het 'pushen' en 'omhoog drukken' naar een hoger schoolniveau dan het niveau dat past bij het kind. Ouders zouden daarmee moeten stoppen.

Slob redeneert als minister vooral vanuit het belang van de samenleving als geheel. De roep om vakmensen is groot, en het vmbo kan zulke mensen leveren. Maar Slob heeft ook hart voor de kinderen zelf. 'Stress onder leerlingen, het is een onderwerp (…) om aandacht voor te hebben – ook voor mij als minister.' Een prima uitspraak van deze minister van onderwijs.

En dat óók omdat het ongepast is 'jouw' kind naar jouw beeld te vormen, wat maar al te veel tóch gebeurt. Het is een neiging, die menig ouder niet vreemd is. Of dat je zoon of dochter datgene moet bereiken wat je zelf niet kon bereiken omdat je daarvoor de mogelijkheden niet had, of omdat je je kansen hebt verprutst.

Gelukkig zijn er vmbo-opleidingen die zich oriënteren aan het Woord van God. Deze scholen zijn middelen in de vorming van onze kinderen, met hun eigen gaven en talenten, naar het beeld van Christus.

 

 

D.J. Steensma, Feanwâlden