Wereldvreemd is de Bijbel niet. Neem bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen. Daarin lees je: ‘Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij.’ Het is een tamelijk precieze typering van de situatie waarin de internationale hulporganisaties zich bevinden. Wat een pijnlijke onthullingen. Het kan kennelijk altijd nog schrijnender. De #MeToo-beweging bracht al veel pijn en machtsmisbruik aan het licht. Maar dat er seksfeestjes werden georganiseerd op de puinhopen van een aardbeving, heeft veel mensen woedend gemaakt. Massaal stoppen gevers hun donaties en regeringen hun subsidies.

 

Bijbellezers zouden iets minder geschokt moeten zijn. Zij leren, geloven en zien dat mensen geneigd zijn tot alle kwaad. Dat moet ook hun reacties sturen. Eerlijke, bescheiden bezinning is beter dan grote woorden. Alleen mensen die zonder zonde zijn mogen met stenen gooien. Er zitten beslist verkeerde mensen op het veld, maar ook de ‘gewone werker’ krijgt veel voor zijn kiezen. Ontworteld, werken onder zware stress, onder bedreiging soms. Het zijn allemaal wekkers van seksuele oerdriften. Oorlog en verkrachting gaan niet voor niets al de hele mensengeschiedenis hand in hand. Zijn die misbruikers dus verontschuldigd? Zeker niet. Ze zijn namelijk niet uitgezonden om zich aan te passen aan geweld, machtsmisbruik en corruptie. Ze zijn uitgezonden om de waardigheid terug te brengen. En dat begint altijd bij jezelf.

 

In paniek proberen organisaties orde op zaken te stellen. Nog meer protocollen en dat soort schijnoplossingen. Van die laden vullende papierwinkel is weinig heil te verwachten. Wat we nodig hebben is een zuiverder innerlijk kompas. Dat lukt niet met het vrijheid-blijheid geloof. Voorzichtig wordt er afscheid genomen van de ‘zegeningen’ van de jaren zestig en zeventig. Maar we hangen nog steeds in het cultuurtje van ‘alles moet kunnen’. Natuurlijk met wederzijdse instemming. #MeToo heeft geleerd dat dat een illusie is. Drift en macht staan deze valse romantische zienswijze in de weg. We moeten het weer aandurven om normen te stellen. Een klein begin is zichtbaar. De directeur-generaal van het Rode Kruis noemt betaalde seks, ‘een aantasting van de menselijke waardigheid’. Misschien moet die niet zo wereldvreemde Bijbel weer een deel worden van de uitrusting.

Krijn de Jong, Urk