Het is weer september, de vakantie is voorbij, ook voor het hoger onderwijs. Jongeren gaan voor het eerst studeren. Vaak voor het eerst uit huis en op kamers in een andere stad. Een nieuwe omgeving, nieuwe vrienden, medestudenten. Er gaat een nieuwe wereld voor ze open, een wereld met vrijheden en nieuwe verantwoordelijkheden. Maar ook een met nieuwe verleidingen en gevaren. Hoe gaan ze daarmee om en welke steun kunnen we ze daarbij geven?

Het zou goed zijn wanneer ouders en kerkenraden met elkaar in gesprek gaan en zich buigen over een aantal vragen:

Weten ouders waar hun zoon of dochter terecht komt? Maken zij ook kennis met de eventuele medebewoners in een studentenhuis? Letten zij ook op de buurt bij het zoeken naar woonruimte?

Melden studenten of hun ouders aan de kerkenraad waar de nieuwbakken student gaat studeren? En meldt deze zich aan bij de kerkelijke gemeente in de studentenstad?

Ook heel belangrijk: Zoeken kerkenraden contact met de kerkelijke gemeente in de studentenstad? Verdiepen plaatselijke gemeenten zich in het leven en studeren in de grote stad?

Ze kunnen bijvoorbeeld in hun gemeenteblad informatie geven over de kerkelijke mogelijkheden in een studentenstad. Informatie over studentenverenigingen, kerkelijke ontmoetingsavonden, pastorale- en diaconale hulp enzovoort. Soms is er de mogelijkheid om tijdelijk in een studentenhuis voor eerstejaars studenten te wonen.

Wordt er op de classisvergadering  meegedacht met de gemeenten die de jongeren opvangen in hun nieuwe omgeving?

En ook al is een student in het weekend thuis bij de ouders, of blijft hij of zij thuis wonen tijdens de studie, dan nog is het van groot belang om over deze dingen met elkaar in gesprek te gaan. Immers de student blijft lid van de eigen gemeente, maar gaat wel in een andere stad studeren en neemt vaak deel aan het studentenleven in zo’n stad.

Het is goed om ook in de eredienst aandacht te geven aan deze zaken. Dat kan vanuit de prediking, maar ook, misschien zelfs vooral, is bidden heel belangrijk. Bidden voor studenten, voor christelijke studentenverenigingen, voor de kerken in studentensteden, het studentenpastoraat. En voor de ouders die hun bijna volwassen zoon of dochter weer een beetje meer moeten loslaten.

Janneke van der Molen, Bierum