Ons land werd opgeschrikt door de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum. Een verschrikkelijk drama voor zijn vrouw en kinderen, en zijn familie, vrienden en collega's. Eveneens een aanslag op de rechtsstaat. We wisten al langer dat het recht en ook veiligheid voor burgers beter beschermd moeten worden dan nu het geval is. Maar de urgentie van noodzakelijke maatregelen kwam woensdag 18 september jl. op een gruwelijke manier in het nieuws.

De rechtsstaat vereist dat advocaten en allen die zich inzetten voor de handhaving en bevordering van recht en gerechtigheid, hun werk ongehinderd kunnen doen. Zou dat niet langer mogelijk zijn en zouden zij (kroon)getuigen niet meer kunnen bijstaan en criminelen vervolgen, dan is de ontwrichting van de samenleving compleet. Handhaving van het recht houdt het land staande. Afpersers en uitzuigers richten het te gronde (vgl. Spr.29,4). Gerechtigheid verhoogt een volk. Schending van het recht is een schandvlek (vgl. Spr.14,34).

Ongetwijfeld is een uitbreiding van de politiecapaciteit noodzakelijk, misschien ook door middel van een politie-eenheid die zich vooral richt op de bestrijding van drugscriminaliteit. Rotterdam is een belangrijke transitohaven voor drugs. Noord-Brabant  stikt van XTC-productieplaatsen. En verder? Franscesco Lo Voi, hoofdaanklager te Palermo, verklaarde dat op Sicilië het plukken van criminelen een succesvol middel is in de strijd tegen de maffia. Dus: doen.

Maar is deze strijd geloofwaardig als niet tegelijkertijd drugsgebruik in de bovenwereld aan banden wordt gelegd? Zou de overheid ook niet meer aandacht moeten geven aan het tegengaan van dat gebruik? Ook vanwege de verwoestende werking van middelen als hasj en cocaïne op de gezondheid van mensen. We wensen regering en volksvertegenwoordigers veel wijsheid toe in het nemen van beslissingen in deze problematiek.

En wat rest er voor de kerk? Voorbede voor de overheid, voor allen die orde en recht beschermen, en voor slachtoffers van onrecht en geweld. Verder kan zij niet anders doen dan een gemeenschap zijn en blijven waar geluk niet wordt gezocht in tijdelijke (genots)middelen, in kracht of geweld, maar in Christus, die ware vreugde geeft, écht recht heeft gedaan en hét recht gebracht (vgl. Jes.42,4). Zijn sterven deed de nieuwe wereld van vrede en gerechtigheid komen. Nu nog verborgen, maar eens in heerlijkheid zichtbaar!

 

D.J. Steensma, Feanwâlden