Het Nederlands Dagblad (ND) vierde feest. Afgelopen zaterdag 28 september in Amersfoort. Het ND bestaat namelijk 75 jaar. De Vrijmaking vond 75 jaar geleden plaats en in dat jaar verschenen de vrijgemaakte kerkbladen Reformatie Stemmen en De Vrije Kerk, de voorlopers van het huidige ND. Over het jubileumjaar bestaat overigens verschil van mening. De naam ND dateert van 1967. Door te kiezen voor het jaar van de Vrijmaking wil men denk ik de band tussen ND en GKv benadrukken.                 

Het ND pakte zaterdag flink uit met een gevarieerd feestprogramma van muziek, interviews met onder andere (oud-) hoofdredacteuren, gesproken columns, een felicitatie van Lucas Bolsius, de burgemeester van Amersfoort en een feestrede door minister Arie Slob van Mediazaken. En ook Aad Kamsteeg ontbrak niet.  

Wat mij na het lezen van het lijvige jubileummagazine opvalt is, dat de krant wel een heel interessante ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het ND begon min of meer als kerkblad voor de kerken van de Vrijmaking, maar heeft zich in de loop van zijn bestaan ontwikkeld tot een kwaliteitskrant van heel christelijk Nederland. Een ontwikkeling van krantenjongen tot miljonair, om zo te zeggen. Bij de algemene beschouwingen van deze maand had fractieleider Rob Jetten van D66 nota bene het ND in de hand!    

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd duidelijk, dat één krant voor leden van één kerkgenootschap met bovendien één waarheid, niet langer houdbaar was. Het streven naar eenvormigheid werd losgelaten en men zette de luiken naar de buitenwereld open. Dat leidde tot stormen van kritiek binnen de eigen gelederen. Men vond de krant niet vrijgemaakt genoeg meer. Dat was dus een moedig besluit en naar nu blijkt bijzonder zegenrijk. Ook daarom: van harte gefeliciteerd ND!  

Ik denk dat onze kerken van dit besluit kunnen leren. Je terugtrekken in eigen gelederen is niet vruchtbaar. Alleen red je het vandaag niet meer. Je openstellen voor wat anderen vinden, echt luisteren naar elkaar, vanuit het Woord elkaar kritisch bevragen, je eenvormigheid opgeven en in indifferente zaken elkaar niet inperken, maar ruimte geven, vraagt moed en vertrouwen. Maar kennelijk rust daar zegen op.  

Gurbe Huisman, Winschoten.