Het is al weer een poos geleden ten tijde van  het bewind  van Rita Verdonk, dat onze jongste zoon (van Afrikaanse komaf) ons de vraag stelde of hij ook het land uitgezet kon worden.
We konden hem geruststellen door hem te vertellen dat hij een Nederlander was geworden. En mocht Rita alleen op zijn kleur afgaan, dan kreeg ze het met ons te doen.
In de loop van de tijd kregen we van onze zoon geregeld signalen dat hij zich gediscrimineerd voelde. Soms werd hij echt gediscrimineerd, maar soms ook niet. Maar daardoor werden we er ons wel meer van bewust dat het hebben van een kleurtje in ons land niet altijd eenvoudig is. Wij zien het niet (meer) dat ons kind bruin is en een kop vol krullen heeft. En gelukkig velen met ons niet. Maar het treft ons ook nog steeds pijnlijk als mensen in onze naaste omgeving opmerkingen maken als: ?Jullie zijn er zeker wel aangewend h??? Jazeker, wij zijn er aangewend, en we vinden hem prachtig. Rita ging en Geert kwam.
Ik schrijf dit commentaar een dag nadat de geboortedag van Anne Frank uitgebreid herdacht is. In Klokhuis, een programma voor onze jeugd, werd verteld hoe en waarom Anne Frank in Nederland was komen wonen. En hoe de Jodenvervolging was ontstaan. Het ging (ook in Duitsland) slecht met de economie en daar moest een zondebok voor gevonden worden. De Joden waren door de eeuwen al vervolgd om allerlei redenen. Dus waarom deze keer ook niet. Hitler kreeg het volk massaal achter zich in een democratische verkiezing. In Klokhuis werd het allemaal uitgelegd en het was misschien niet zo slecht geweest als heel veel volwassenen dit programma ook hadden bekeken.

Bij de laatste verkiezing, begin juni, won Geert Wilders heel veel stemmen. Het gaat minder in Nederland, al is het nog lang niet zo ellendig als in de jaren voor de oorlog. Onze regering moet per direct opstappen, volgens Wilders. Alle buitenlanders het land uit en geen nieuwen er meer in. En als er Nederlanders zijn met een kleurtje dan moeten die er ook uit, desnoods met geweld. Eigen volk eerst. En de man, die geen kennis heeft van de Bijbel, wil een joods-christelijke natie.

Wat ik mij afvraag is hoe het komt dat veel conservatieve christenen op de PVV hebben gestemd. Waarom Wilders? Een man die haat zaait! Hebben wij als christen niet een boodschap van vrede te brengen, ook voor de moslims, ook voor de Antilliaan en de Afrikaan? Alleen al het taalgebruik van de man moet ons als christen storen. En toch hoor ik vaak in mijn omgeving positief spreken over Wilders en zijn idee?n.
Wat ik wel begrijp is de angst van onze zoon. Is er op den duur nog een plek in dit land voor deze prachtige mens?

Laten we voor allen die vanwege vervolging, oorlog en honger in dit land een veilig heenkomen zoeken, bidden dat ze ook veilig zullen zijn. Dat is de Joods-christelijk traditie waarin wij staan.

Dronten                                                                                                      
Aurelia Jonkman