Als het goed is, ben je deze week 4 dagen naar school geweest, of had je misschien mazzel dat je nog een extra dagje vrij was. Het zal vast uit je geheugen zijn gewist, maar afgelopen weekend was het Pinksteren. Het feest waar we herinnerd worden dat de Heilige Geest in ons wil wonen en werken. Maar wat betekent het dat de Heilige Geest in je woont?

Toen de Here Jezus naar de hemel is gegaan, heeft Hij de Heilige Geest beloofd. Dat de Heilige Geest is gekomen en in ons wil werken vieren we met Pinksteren. In de bijbel kun je al lezen hoe de Heilige Geest bijvoorbeeld in het boek Handelingen werkt. De Heilige Geest leidde de christenen. Dat deed Hij op verschillende manieren: Door gebed, soms antwoordde de Heilige Geest in het gebed. Door het leven en de woorden van de Here Jezus, de Heilige Geest werkt ook door mensen, bijvoorbeeld mensen die je troosten of je op de Here Jezus wijzen. Een andere keer werkt de Heilige Geest door de dingen die gebeuren. Want God heeft de macht over alles wat er gebeurt. Zo kan Hij dingen veranderen of hoe jij tegen de dingen aan kijkt. God is machtig! Hij regeert over alles wat jij kan bedenken. Zo deed Hij dat vroeger, zo doet Hij dat nu nog steeds.

 

De Heilige Geest wil je helpen.

Deze Heilige Geest wil jou helpen. Hij is machtig en kan je in alles ondersteunen. De Heilige Geest is een geschenk voor iedereen die Hem gehoorzaamt en waardoor je leven vol wordt van Hem. Als je op de Here Jezus wilt vertrouwen en je leven aan Hem wilt geven, dan krijg je de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft gaven en dingen aan christenen. Hij helpt ons te bidden en de bijbel te begrijpen. Hij helpt ons moedig te zijn en te weten wat we moeten doen. De Heilige Geest helpt ons elkaar lief te hebben. Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest de grote Helper is. Hij helpt je om steeds meer op de Here Jezus te lijken. Paulus schreef in Galaten 5 dat het resultaat (de vrucht) van de Heilige Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

 

De Heilige Geest wil in je wonen.

Jah, zul je zeggen. Wat heb ik aan de ‘vruchten’ van de Heilige Geest. Daar heb ik toch niets aan? Ik ben toch wie ik ben? God heeft mij zo gemaakt. Het klopt dat de Here God je perfect bedoeld heeft. Maar je weet zelf ook dat je niet perfect bent. Daarom wil de Heilige Geest in de werken. Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om niet driftig te zijn. Driftig en snel boos zijn, dat zijn lastige eigenschappen. Het kan ervoor zorgen dat je bepaalde dingen niet kan meedoen. Of dat je niet bereikt wat je wilt. De Heilige Geest wil je helpen om je ze te maken zoals de Here Jezus dat bedacht heeft. En dat is echt het beste! De Heilige Geest wil je niet alleen veranderen, maar de Heilige Geest wil je ook troosten, kracht geven. Hij geeft je blijdschap en nog veel meer. Dus waar wacht je op? De Heilige Geest is er niet alleen met Pinksteren, Hij is er altijd. Hij is je grote Helper.