Image?? en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.? Het zijn de laatste woorden van het profetenboek Obadja (SV). Niet dat ik nu Obadja wil gaan verklaren, maar deze woorden schoten mij door het hoofd toen ik bezig was met de laatste hoofdstukken van het bijbelboek 2 Koningen. Daar is te lezen hoe Juda in ballingschap belandde. Wie wel eens in het OT heeft gelezen weet dat een hele rij profeten dit heeft voorspeld. Toch valt het op dat dit in 2 Koningen in wezen alledaagse geschiedenis gebeurt. In de laatste verzen van hoofdstuk 23 bijvoorbeeld staat beschreven hoe Juda een soort vazalstaat van de Egyptische farao werd. In het hoofdstuk daarna wordt vervolgens opgetekend hoe de Babylonische koning Nebukadnezar optrekt tegen Jeruzalem, Juda onderwerpt en schatten en mensen uit het land wegvoert naar Babel. Uiteindelijk, na een laatste opstand, wordt Jeruzalem verwoest en lijkt het gedaan met Gods volk.

Het trof mij hoe zeer de geschiedenis van de ondergang van Juda eigenlijk doodnormale geschiedenis is. Grootmachten als Egypte en Babyloni? beconcurreren elkaar, landen onderwerpen of worden onderworpen en koningen zoeken geld (2 Kon. 20: 13-20 zou er op kunnen wijzen dat de koning van Babel gelokt was door de rijkdommen van Juda), macht en eer. Het zou bij wijze van spreken allemaal zomaar door een hedendaagse historicus opgeschreven kunnen zijn. Er is niets nieuws onder de zon. En t?ch is er een verschil. Steeds verschijnen er door de laatste hoofdstukken van 2 Koningen verwijzingen naar wat hier eigenlijk gebeurt. Dit is niet maar gewoon de geschiedenis, dit is God aan het werk! Wat voor het oog van de mens min of meer alledaagse gebeurtenissen mogen lijken, is eigenlijk de God van Isra?l die Zijn volk bestraft voor al die zonden die ze hebben begaan. Hier is een God aan het werk, Die doet wat Hij in Zijn Woord al sinds lange tijd voorgezegd heeft.

Daar hebben wij, zeker als moderne Westerse mensen, weinig oog voor. Wanneer wij geconfronteerd worden met gebeurtenissen als in 2 Koningen, dan roepen we hooguit iets van: ?Waar is God dan? Ik zie Hem niet hoor!? Ondertussen werkt God rustig door, tot aan de laatste dag. Langzaam ontvouwen zich de profetie?n over de tijd tussen Jezus? hemelvaart en de jongste dag. Dan zal het koninkrijk voor eeuwig ?des HEEREN? zijn. Daar stuurt Hij de geschiedenis op aan. Misschien moesten we daar eens wat meer aan denken als we op het journaal en in de krant horen van ?oorlogen en geruchten van oorlogen?. De Heer regeert, Zijn Koninkrijk staat vast, Zijn heerschappij omvat de loop der tijden!

Alexander Weggemans