Vraag:
Ik wil graag doen wat God van mij vraagt. Als ik keuzes moet maken bid ik altijd om Zijn zegen, omdat zonder Zijn zegen niets goed is. Nu moet ik een moeilijke keuze maken, maar ik weet niet welke richting ik uit moet. Ik bid tot God, maar hoe weet je nu wat Zijn antwoord is? Hij geeft het antwoord niet op een briefje. Soms gebeuren er dingen waar ik Zijn leiding in zie, maar ik denk dan ook gelijk: vul ik dat zelf niet zo in? Ik weet namelijk wel wat ik graag zou willen, maar ik weet niet of dat ook Gods wil is. Hoe kun je weten dat iets van God is?
Antwoord:
Omdat deze vraag niet zo concreet is, kan het antwoord dat ook niet zijn. Het kan goed zijn om je probleem aan een vertrouwenspersoon (bv. ambtsdrager) voor te leggen, zodat die in de concrete situatie richting kan wijzen. Verder zou ik in het algemeen de volgende richtlijnen willen geven:
1. Een eerste vereiste om Gods wil te doen is het beoefenen van het geloof in de Heere Jezus. Vaak wordt dit vergeten, juist ook als het gaat om de vraag: wat wil God van mij?
2. Wanneer er door dat geloof een band met Christus mag zijn, ontvang je uit Zijn handen ook de nodige aanwijzingen voor een gezegend en Godvruchtig leven. Centraal hierbij staan de Tien Geboden (Ex. 20 en Deut. 5), de samenvatting van de wet (Mat. 22:37-40) en de ?grondwet? van Zijn Koninkrijk, die we in de Bergrede aantreffen (Mat. 5-7). Maar ook voor veel andere praktische situaties geeft de Bijbel aanwijzingen. Soms moet je daarvoor wel wat ?graven?, omdat een nieuwe situatie in deze moderne tijd ook een nieuwe toepassing van een bepaalde tekst vraagt. Hierbij kan eventueel iemand die meer inzicht in de Bijbel heeft je helpen.
3. Wat voortdurend van belang is, is dat Gods wil biddend wordt gevraagd. Zo wil Hij je ogen openen voor Zijn weg, voor de bedoeling van Zijn Woord en zo wil Hij ook de Heilige Geest geven als Leidsman op het smalle pad. ?HEERE, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend.? Zo wil Hij ook duidelijk maken of iets van jezelf is of van Hem. Vraag maar: HEERE, als het van mij is, breek het dan af. Als het van U is, baan dan de weg, zodat het waar wordt.
Hopelijk kun je met dit antwoord iets verder komen, maar nogmaals: spreek concreet met God en ook met anderen over je vragen.

Bron: http://www.refoweb.nl/    

Heb jij ook een vraag? Mail ?m dan naar de Presto-redactie en wij zoeken een deskundige om ?m te beantwoorden!