Image?Vereer naast mij geen andere goden? (Ex. 20: 3)

Dit is het eerste gebod dat God ons heeft gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat we naast God geen andere goden of dingen mogen hebben waar we op vertrouwen of die we aanbidden. Vroeger hadden mensen vaak afgodsbeelden. Je begrijpt dan niet zo goed dat mensen dachten dat zoiets hun echt zou kunnen helpen. Het is dus Gods bedoeling dat je niet de hulp van een andere god vraagt of verwacht. Ook allerlei andere dingen kunnen als god worden beschouwd. Sommige mensen verwachten alles van hun geld en andere mensen gaan helemaal voor hun carri?re of sport en vergeten daarbij de echte God. Er zijn ook mensen die de natuur als god zien en praten met bomen, of die zich helemaal inzetten voor de natuur en denken dat die het allerbelangrijkste is. Ook doen sommigen aan bijvoorbeeld yoga, terwijl ze daarin zichzelf en hogere machten zoeken en zo denken dichter bij het goddelijke te kunnen komen. Zelfs denkbeelden als het socialisme of het communisme wordt door mensen wel als een soort godsdienst behandeld. Met al deze dingen worden andere ?goden? eer gegeven en dus niet God. En dat terwijl Hij het verdient om ge?erd te worden! Het gevaarlijkste is natuurlijk nog dat er mensen zijn die aan satanisme doen en echt tot de duivel gaan bidden. Laten wij dat niet doen, maar alle eer en liefde aan God geven.

Laura van Putten
.