Vraag
Hoe laat ik aan de wereld zien dat ik christen ben?

Antwoord
De Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen: ?Gij zijt het zout der aarde en gij zijt het licht der wereld.? Hij zegt niet tegen hen dat zij het zout en licht moeten worden. De discipelen zijn door hun verbondenheid aan Christus het zout en licht. Dat betekent dat de wereld aan hen zal zien en merken dat Christus hun Heere en Zaligmaker is. De omgang met de Heere Jezus zorgt ervoor dat de wereld aan mij ziet dat ik een christen ben. Dus om de wereld te laten zien dat je een christen bent, is het nodig om aan de Heere Jezus verbonden te zijn. Dan kan het niet anders of de wereld om mij heen merkt dat in mijn gedrag en instelling.
 
Zo zal ik ook gelegenheden biddend zoeken om met anderen over de Heere Jezus te spreken. Door de leiding van de Heilige Geest zal ik zo leven dat ik geen verhindering ben voor mijn naaste om tot Christus te komen. Dan ziet de wereld aan alles dat ik anders ben.


  We moeten niet krampachtig proberen om aan anderen te laten zien dat we christen zijn. Leven met Christus betekent dat je een leesbare brief wordt van Christus. Door die verbondenheid met Hem laat ik zien dat Zijn geboden mij lief zijn. In mijn woorden en daden wordt iets van de liefde van Christus zichtbaar: in mijn houding tot de naaste, in mijn spreken over de naaste, in mijn huwelijk en gezin, in mijn vrije tijd en in mijn werk. Dat vraagt gebed om de leiding van de Heilige Geest om ook in alle dingen gericht te zijn op de eer van God.


Bron: http://www.refoweb.nl/   

Heb jij ook een vraag? Mail ?m dan naar de Presto-redactie en wij zoeken een deskundige om ?m te beantwoorden!