Image?Toon eerbied voor uw vader en uw moeder? (Ex. 20: 12)

 

In het vijfde gebod staat dat je je vader en moeder moet eren. Hier wordt mee bedoeld dat je ze gehoorzaamt en dat je van ze houdt. Je mag je ouders dus niet minachten want God wil dat je ze lief hebt. Jezus eert zijn ouders ook, Hij houdt van ze en gehoorzaamt ze. Als Hij twaalf jaar is en ze naar de tempel gaan blijft Jezus nog in de tempel om te praten met de Farizee?rs. Na drie dagen vinden zijn ouders Hem pas terug en vragen waarom Hij niet met hen mee is gegaan. Hij antwoordt dan dat Hij bij Zijn (hemelse) Vader wil zijn, maar ondanks dat gehoorzaamt Hij ze toch en Hij gaat met hen mee naar huis. Wat betekent dit dan nu voor ons? Als het goed is mag je er van uit gaan dat je ouders het beste met je voor hebben. God wil dan ook graag dat je in liefde met hen omgaat en dat je luistert als ze wat zeggen. Dat betekent niet dat je het niet een keer oneens kan zijn met hen, maar ga dan wel met respect met je ouders om. Ook dit gebod kent een belofte, namelijk dat je een lang leven van God zal krijgen. Dat de kinderen hun ouders moeten eren wil niet zeggen dat die laatsten dan maar hun gang kunnen gaan. Het is, zo blijkt ook uit andere bijbelgedeelten, voor de ouders natuurlijk wel belangrijk dat ze zich zo gedragen dat het voor hun kinderen ook mogelijk is om hun ouders te respecteren.

 

Laura van Putten.