ImageMensen die vloeken, de Here God belachelijk maken of mensen die helemaal niks van de Here God aantrekken. Je kent ze wel. Iedereen heeft wel een buurman of een vriendinnetje die niet gelooft dat de Here God bestaat, of niet wil leven zoals de Here dat wil. Dat is soms best wel lastig, maar ook helemaal niet goed. Want het is heel, heel erg als je vloekt of Hem belachelijk maakt. Doordat mensen niet naar de Here God willen luisteren gebeuren er dingen die heel erg zijn. Denk maar eens aan moord, of abortus omdat de ouders over een jaar een kind willen en nu even niet. Er zijn veel dingen in onze wereld waar de Here God verdrietig van wordt. Misschien doe jij ook wel eens van deze dingen?.

Stank voor dank
Als in een land niemand naar de Here God wil luisteren, gaat het vaak slecht met een land. Dat zie je ook meer dan eens in de Bijbel. Het volk Isra?l kiest er vaak voor om de Here God niet te dienen. Het gaat dan slecht met het volk. Andere landen vallen het land dan aan of er komt hongersnood. Vaak laat God dan een profeet vertellen hoe ze het weer goed kunnen maken met Hem. Soms luisteren ze daar zelfs niet naar en gaan eerst gewoon door met wat ze aan het doen zijn: zondigen; slechte dingen doen. De meeste profeten waren niet geliefd: ze werden verjaagd, mensen scholden hun uit, of verklaarden hen voor gek. Er zijn zelfs profeten vermoord! Terwijl ze de goede boodschap brachten! Toch luisterden er wel een aantal mensen en ging het steeds beter met het land, omdat de mensen naar God luisterden. Maar het werk van profeet was vaak geen dankbaar werk. Je moet het er maar voor over hebben?!

Moed gewenst!
Zou jij een profeet willen zijn? Je doet dan heel erg belangrijk werk! Doordat de Here God door je werkt, worden mensen gered van de hel, en worden ze gelukkiger.. Zou je dat niet willen? Helaas denken andere mensen dat ze niet gelukkiger worden doordat ze in de Here Jezus geloven. Er zijn veel mensen die worden uitgescholden of uitgelachen worden omdat ze in de Here Jezus geloven. Zou jij dat willen? Niemand wil dat, maar heb jij dat ervoor over? Soms mogen de profeten in de Bijbel hele mooie profetie?n vertellen. Twee voorbeelden zijn Jesaja en Zacharia. Ze mochten vertellen dat de Messias kwam. En Hij is gekomen! De Here God doet wat Hij belooft. Maar dat deed Hij niet direct. De mensen in het Oude Testament moesten soms wel honderden jaren wachten. Toch gebeurt wat God belooft.

Wat ga jij doen?
Jij mag ook een soort van profeet zijn. Ook jij mag vertellen/ getuigen over de Here Jezus.  Vraag Hem wat je kunt doen om Zijn Naam te vereren. Soms mag je hele mooie dingen vertellen. Want profeten zoals Jesaja en Zacharia mochten vertellen over de komst van de Here Jezus, zo mag jij vertellen dat de Here Jezus terugkomt. Maar ook dat je gelukkiger wordt, wanneer je in Hem gelooft, je leven aan Hem wilt geven. Je hoeft niet alleen te getuigen, de Here God wil je daarbij helpen! Ondanks dat de Here je helpt, zal het niet altijd makkelijk gaan.. Maar je bent niet alleen. Juist als je wordt uitgescholden, zul je ervaren dat de Here God je helpt. Misschien ervaar je het niet meteen, maar je zult merken, dat als je doorzet, de Here God je zeker helpt!