Image ?Pleeg geen overspel? (Ex. 20: 14)

In het zevende gebod staat dat je niet mag echtbreken, dat wil zeggen: geen overspel mag plegen. God heeft je een man of vrouw gegeven om trouw mee te leven. Zo gaf God al bij de schepping Adam Eva als vrouw. Dat betekent dan ook dat je elkaar goed moet leren kennen en elkaar liefde moet geven en aandacht. Dat is niet altijd gemakkelijk. In het NT zegt Jezus dat je alleen mag scheiden bij overspel, maar dat het eigenlijk niet de bedoeling was van God. Ook zegt Hij dat als een man een vrouw begerig aanzie,t hij in zijn hart al overspel heeft begaan. Jammer genoeg gebeurt het regelmatig dat huwelijken vastlopen en dat mensen gaan scheiden. Vaak is er sprake van ruzie, of ze gaan op in hun eigen dingen. Dit is eigenlijk dus niet Gods bedoeling geweest.
In de Bijbel wordt het huwelijk ook wel vergeleken met de relatie van God (bruidegom) met de kerk (de bruid). Daarmee wordt bedoeld dat de kerk ook moet werken aan de relatie met God en niet bij Hem moet weglopen. Wanneer Gods volk dat toch doet, noemt God het dan ook ?overspelig?.
Dit alles wil trouwens niet zeggen dat het zevende gebod er alleen voor getrouwden is. ?God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven,? schrijft Paulus (1 Tess. 4: 7). Daarom moeten ook de niet-getrouwden zorgvuldig met hun lichaam omgaan en zich niet zomaar overgeven aan allerlei verkeerde (seksuele) verlangens (1 Tess. 4: 3-5).

Laura van Putten