Image 2012, het jaar van de ondergang. Bliksem, tornado?s, vloedgolven en vulkaanuitbarstingen zullen ons teisteren. En uiteindelijk zal op een dag de wereld vergaan. Tenminste, als we de gelijknamige film moeten geloven. Het einde nadert, en snel ook volgens velen. Er zijn veel mensen die uitspraken doen over het einde van de wereld, de laatste dag. Maar wat zegt de Bijbel daar nu over? Is er zo?n tijd, moeten we er bang voor zijn?

Nu is het getal 2012, naar aanleiding van nieuwe onderzoeken, alweer verhoogt naar 2208. Volgens de Mayakalender zal onze wereld dan ten einde lopen. Maar het zijn niet alleen de Maya?s die het einde van de wereld voorspellen. Er zijn veel mensen die denken te weten hoe en wanneer de wereld ten onder gaat. Dat doen ze aan de hand van allerlei berekeningen en idee?n. De een gaat uit van een grote aardbeving, de ander van een meteoriet, een derde wereldoorlog, overbevolking of een grote hongersnood. Al deze dingen leiden op een dag tot de ondergang van de hele wereld. Die verdwijnt, samen met ons.

In Mattheüs 24 lezen we wat Jezus zegt over de eindtijd. Daar staat dat het ene volk tegen het andere ten strijde zal trekken en dat er overal hongersnoden komen. En dat is dan nog maar het begin. De christenen zullen onderdrukt, gedood en gehaat worden. Er zullen valse profeten komen, die doen alsof ze de wederkomst van Christus zien. Ook zullen er valse messiassen zijn. Overal zal wetteloosheid heersen.  Ja, zelfs de zon en de maan zullen geen licht meer geven. Best heftig?
Al deze gebeurtenissen leiden naar ??n dag: de dag van het oordeel, de laatste dag. Hier zit het grote verschil tussen de Bijbel en al de andere voorspellingen. Wij zouden daarbij inderdaad allemaal moeten sterven. Wij hebben niet geluisterd naar God. Al sinds de dagen van Adam en Eva hebben we ons eigen pad willen kiezen. Maar, wie gelooft in Jezus zal niet op die dag sterven. Wie gelooft weet dat hij of zij door Jezus is vrijgekocht uit de handen van de duivel. Het is niet de dag van de ondergang van de mensheid. Die dag is eigenlijk al geweest, toen Adam en Eva van de vrucht aten, toen wij nee zeiden tegen God. Maar Jezus heeft ons daarvan verlost, hij is in onze plaats gestorven.

Wat is het dan wel? Het is de dag van de ondergang van de duivel en de mensen die bij hem horen (Openb. 20: 10). De mensen die niks van God willen weten, Hem niet in hun leven willen hebben. De duivel weet als geen ander dat die dag eraan komt. Als sinds hij uit de hemel is gegooid probeert hij ons mee te sleuren in zijn ondergang. Want hij weet dat hij op een dag voorgoed in de diepste put zal worden gegooid, in de vuurpoel. Hij probeert ons van God weg te halen. Dat zal op het laatste moment, vlak voor de wederkomst van Christus, erg heftig worden. Nog heftiger dan nu. Hoe kunnen we daar tegen opboksen? Als we het nu al niet kunnen?

Daar is voor ons al over nagedacht. Jezus heeft zijn volgelingen niet alleen verlost van de dood. Hij heeft ook de duivel overwonnen op Golgotha. Jezus regeert, in de hemel en op de aarde. Daardoor mogen wij weten dat, hoe sterk de duivel ook aanvalt, wij meer zijn dan overwinnaars. Misschien ken je dat wel, zo?n lauwerkrans. Die zie je soms op van die oude schilderijen of op tekeningen over vroeger. De oude Grieken bijvoorbeeld gaven een zo?n krans aan winnende atleten. In het oude Rome droeg een keizer, nadat hij weer een oorlog had gewonnen, ook de lauwerkrans. De lauwerkrans is dan ook voor overwinnaars. En dat zijn wij ook, als wij Jezus erkennen als Heer. Jezus heeft al voor ons gewonnen. Als je in hem gelooft, dan win jij ook, dan krijg jij ook de lauwerkrans. Doordat we mogen weten dat de overwinning al is behaald wordt het wel een heel andere strijd tegen de duivel.

En dan komt de grootste klapper nog: het einde van de wereld, de dag van het oordeel, luidt ook een nieuw begin in. Want als de duivel en zijn volgelingen weg zijn maakt God de aarde en de hemel weer nieuw. Hij maakt een doorstart. Dan zal het altijd goed zijn. Geen pijn, geen oorlog, geen ruzie en geen ongeloof. Hou vol. Jezus komt terug. ?En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.?

Bram Hofland