Image?Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort? (Ex. 20: 17).

Deze keer het tiende en laatste gebod: Gij zult niet begeren. In de NBV staat dat je je zinnen niet moet zetten op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Je mag dus niet jaloers zijn op wat een ander heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor deze tijd. Misschien heeft een vriendin wel een veel mooiere mobiel of haalt een vriend veel betere cijfers op school, maar je mag er niet jaloers op zijn. Het kan lastig zijn om niet jaloers te zijn. Het lijkt soms ook oneerlijk dat een ander meer heeft dan jij. De begeerte is eigenlijk het begin van alle andere zonden en geboden die hiervoor zijn genoemd, want om te bereiken wat je begeert moet je iets stelen, pleeg je overspel of wil je een ander misschien wel vermoorden. In positieve zin betekent dit gebod dat je tevreden mag zijn met wat God je geeft en dat we ook mogen vertrouwen dat Hij ons alles geeft wat we nodig hebben.
Dit is dus al het laatste gebod, ik hoop dat jullie iets van deze serie geleerd hebben. Maar onthoudt dat deze 10 geboden uiteindelijk zijn samen te vatten in de 2 belangrijkste geboden:  namelijk dat je God lief moeten hebben boven alles en je naaste als jezelf!
 
Laura van Putten