Op woensdag 16 mei ontmoetten de afgevaardigden van de kerken van de classis Zwolle elkaar op Urk voor een vervolg van hun vergadering van maart j.l. Deze vervolgontmoeting was voorzien in verband met twee zaken. Daar was tussentijds nog één zaak bij gekomen. Dit laatste betrof het voorstel van de kerk van Kampen om aan haar predikant, ds. A. Brons, een positief classisattest te doen toekomen. Hoewel ds. Brons sinds 2011 in dienst van het Centrum voor Israëlstudies in Jeruzalem werkte, was hij al die tijd kerkelijk verbonden gebleven aan zijn laatste gemeente in Nederland, Kampen.

In het reformatiejaar dat achter ons ligt is aan de reformator uit Wittenberg veel aandacht gegeven. Er zijn goede woorden over hem gesproken. Tegelijkertijd roept de figuur van Maarten Luther gemengde gevoelens op. Hij heeft namelijk verschrikkelijke dingen over de joden gezegd.

 

Die woorden doen ons pijn, vooral omdat we weten dat Israël een bijzondere plaats heeft ontvangen in de geschiedenis van God met deze wereld. Hij koos Israël uit om zijn heil te verkondigen in deze wereld. Heinrich Bullinger, ook een reformator, zei over een van de anti-joodse geschriften van Luther dat het bij de zwijnen af was.

 

Het riet waarover de Bijbel spreekt, was behoorlijk stevig, en het kon wel twee meter hoog worden. Het kwam in Palestina en Syrië veel voor, in waterrijke gebieden, en stond daar dicht op elkaar zodat je er moeilijk doorheen kon komen. De bloemen zijn wit en hebben de vorm van een pluim, zoals bijvoorbeeld bij suikerriet. De stengels zijn sterk. Je zou daarvan een mooie wandelstok kunnen maken. Of een hengel. Maar ze werden ook wel gebruikt om er een fluit uit te snijden.

Commentaar

 • Antisemitisme 2018-05-25 19:09:50

  Israël heeft zijn grenzen verdedigd tegenover Palestijnen die de staat bedreigden bij zijn...

 • `Pinkstergeest: op naar het feest! 2018-05-18 14:17:04

  Pinksteren: we gedenken en vieren dat de Geest is uitgestort. We staan stil bij zijn komst...

 • Beoordeling 2018-05-04 08:06:34

  Op nos.nl las ik over de drang van bedrijven om hun klanten te vragen om een beoordeling. Of het...

 • Geldzaken 2018-04-27 07:52:47

  Een alarmerend bericht van het Nibud: zo’n veertig procent van de mensen die een enquête over hun...