Voelt u zich wel eens alleen? Het is alsof geen mens je begrijpt. Je hebt geen echt contact met anderen.

Je voelt je verlaten. Eenzaam. Alleen tussen de mensen. Dat kan dus. Thuis in je gezin, op je werk, in de kerk. Ja, ook in de kerk kan het kil en eenzaam zijn. Het doet zeer wanneer je dat moet constateren. Ligt het aan mij? Sluit ik me af van de anderen omdat ze niet bij mij passen? Of komt het doordat ze mij in een keurslijf willen persen en ik daar niet tegen kan?

Lees meer: Verrekijker: Alleen zijn? Hoezo?

Op woensdag 15 maart kwam de classis Zwolle in voortgezette vergadering bijeen op Urk. De classis was nl. eerder dit jaar al bijeen geweest voor het afnemen van een tweetal examens. Meestal wordt voor de vergaderingen gebruik gemaakt van het kerkgebouw van Urk (Ichthus), maar dat was deze woensdag in gebruik als stemlocatie voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarom was de classis uitgeweken naar het kerkgebouw van Urk (Eben-Haëzer). Zou dit nu ook betekenen dat aan de afgevaardigden stenen (“eben”) voor vis (“ichthus”) zou worden gegeven?

 

In zijn gebed bij de opening memoreerde de preses, ds. Uitslag, o.a. een aantal ambtsjubilea (ds. Van Heteren 40 jaar, ds. Van der Veer 50 jaar, ds. Brons 60 jaar), en het overlijden van ds. Starreveld en van een ouderling uit Urk (Maranatha), die nog maar 48 jaar oud was.

Lees meer: Verslag classis Zwolle

'Moge je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd: een zeer liefelijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten je te allen tijde dronken maken, dool voortdurend rond in haar liefde' (Spr.5,18-19).

Doorgaans spreekt het Oude Testament nogal onbekommerd over de omgang tussen de geslachten. Van een andere orde is een nieuwtestamentische zaligspreking over diegenen 'die zich niet met vrouwen hebben bevlekt.' Deze mannen die maagd zijn gebleven, volgen het Lam. Zij zijn vrijgekocht (Op.14,4). Een dergelijke scherpe waarschuwing tegen ongeordende driften, is niet ongebruikelijk in het Nieuwe Testament.

Bovendien leert het Nieuwe Testament dat gehuwd-zijn en niet-gehuwd-zijn gelijkwaardig zijn. Het huwelijk heeft op zichzelf geen hogere waarde dan het alleen-gaan. Soms kan zelfs het ongehuwd-zijn de voorkeur verdienen boven het gehuwd-zijn. Dat komen we zo niet in het Oude Testament tegen.

 

Lees meer: Seksueel verlangen als scheppingsgave

Hays is een befaamd nieuwtestamenticus, die vooral bekendheid kreeg met zijn boek Echoes of Scripture in the Letters of Paul. Een boek over de wijze waarop Paulus het Oude Testament citeert en hanteert. Zijn uitgever vroeg hem ook zo’n boek te schrijven over het gebruik van het Oude Testament in de vier evangeliën. Hij is er al lang mee bezig, maar het vraagt heel veel tijd. Dit boek is een voorproef; een bundeling van zes lezingen over dit onderwerp. Behalve de inleiding en de conclusie komt het viervoudig getuigenis van de evangeliën aan bod. Het is echt een uitgave voor Bijbelvorsers: predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden. De stijl van Hays is wat stug, maar inhoudelijk is dit boek een juweel.

Lees meer: Boekbespreking: Achteruit lezen

Ouderdom komt met gebreken. Volgens het woordenboek Van Dale wordt ermee bedoeld: het ouder worden brengt allerlei ongemakken en kwalen mee. Oud-worden wil iedereen wel, maar oud-zijn, dat is toch wel iets anders! Dan komt het erop aan: als je lichaam niet meer wil wat jij voor ogen hebt, als je geest nauwelijks meer tot activiteiten aangespoord kan worden omdat je nog maar een beetje energie hebt.

Gods Woord is werkelijkheid, ook als daarin gesproken wordt van slechte dagen en van jaren waaraan weinig of geen vreugde beleefd wordt (Pred.12,1). Gebruik daarom de tijd als je nog krachtig en energiek bent om God te zoeken en Hem te dienen, zo is de levensles van God, want als je oud bent geworden is het soms al een groot probleem om de dag een beetje door te komen.

Heel gewone handelingen waar je eerder nauwelijks bij stil stond – zo gemakkelijk en vanzelfsprekend gingen die je af – daar doe je nu veel langer over of gewoonweg vreselijk lang. Denk aan: opstaan, je wassen en aankleden, ontbijten, al die handelingen nemen veel tijd in beslag en kosten de nodige inspanning. Laat staan dat je die morgen ook nog een douchebeurt krijgt, daar moet je gewoonweg van bijkomen!

Lees meer: Oud-worden en oud-zijn

Commentaar

 • Soft godsbeeld 2017-05-19 14:11:52

  Tjonge, dat waren echt twee elkaar tegensprekende stukken in het Nederlands Dagblad van zaterdag...

 • Ramkoers 2017-05-12 18:34:37

  Stel er is een kerkverband. En stel dat er binnen dat kerkverband een belangrijk verschil van...

 • Ketting van leven 2017-05-05 17:55:23

  Elk jaar houden de leerlingen van groep 7 van de beide basisscholen in ons dorp een herdenking bij het...

 • Eer en deftige gewaden 2017-04-21 07:31:13

  ‘Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet...