Op de bonnefooi naar Kenia. Er lag enkel een uitnodiging van een Evangelische Gemeente te Naïrobi. Twee twintigplussers, Roan Drost uit Veenendaal (PKN) en Luuk Salomons uit Hoogeveen (CGK) gingen erheen.  

Zondag 16 juli. Luuk Salomons vertelt over die dag in Naïrobi. ‘De kerkdienst begon al om zeven uur ’s morgens en duurde tot twee uur ’s middags. Iedereen komt niet even op tijd hoor! Tijdens deze dienst en tijdens mijn hele reis keerde één bekend zinnetje (uit de film Lion King!) steeds weer terug. Omdat ik het ergens hoorde of omdat het als zin steeds in mijn hoofd was: “Hakuna matata.” Ik heb geen zorgen!’

‘Het hele kerkkoor kwam in een gekleurde, dikke trui’

Een duurzame levensstijl laten zien is volgens ontwikkelingsorganisatie Tear een vorm van naastenliefde. Om dit bewustzijn onder kerken te stimuleren organiseert de organisatie op 7 oktober samen met Kerk in Actie de GroeneKerkendag.

Hoe ziet de nieuwe schepping eruit? Is dan alleen maar de situatie van het paradijs hersteld? Of zal

deze meer zijn dan een restauratie? Dr. A. van der Dussen, docent aan de Nederlands gereformeerde predikantenopleiding, meent dat wat God geschapen heeft, iets voorlopigs heeft. Zijn schepping is nog niet af, en moet nog voltooid worden. Een christen zal daarom vooral gericht zijn op de toekomst. Ook al geniet hij van wat God geeft in het hier en nu, toch zal hij zijn pinnen niet te diep in de grond slaan, en voorwaarts leven! Want dát is pas echt leven. Een christen is open voor de toekomst, en maakt in dat licht zijn keuzes. Zo verstaat hij zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld om hem heen.

Vertel!

Is het niet altijd hetzelfde? Ben je bevrijd uit een gevangenis, een oorlog of een slavernij wil het met de vrijheid helemaal niet lukken. De enkele teruggekeerde Jood op Amsterdam-Centraal in 1945, de bootvluchteling voor de poort van Ter Apel of Mozes bij het zien van de eerste oase na de Rode Zee. De Rode Zee had zich gesloten en vanuit Egypte (de wereld zonder God) was er geen dreiging meer. En ook de slavernij was weg.

Het evangelie is goed nieuws. Dat mag bekend zijn. Maar waarom is het goed nieuws? En wat maakt het goed nieuws? Over deze vragen gaat het nieuwe boekje van de Anglicaanse veelschrijver Tom Wright. Hij kiest niet voor standaardantwoorden en laat niet na om zijn boodschap te blijven herhalen tot die erin gesleten is.

 

Want dat is de stijl van Wright. Hij heeft een duidelijke boodschap te brengen en herhaalt die in ieder hoofdstuk. Zo is het onmogelijk om te vergeten wat hij door alles heen eigenlijk wil vertellen. In dit boek heeft de kernboodschap te maken met wat de kenmerken zijn van goed nieuws. Wright maakt duidelijk dat goed nieuws betekent dat er iets belangrijks gebeurd is. Dat heeft invloed op onze toekomst. Maar dat niet alleen, ook ons leven hier en nu verandert door dit goede nieuws. In de kernachtige taal van Wright: ‘Er is iets gebeurd en daarom zal er iets gaan gebeuren, met als gevolg dat de manier waarop de zaken er nu voorstaan anders is.’

 

Commentaar

 • Bijbelquiz 2017-11-17 18:20:07

  Op vrijdag 3 november jl. zond de EO de Nationale Bijbelquiz uit. Een van de vragen luidde: Wat...

 • Asiel vinden aan tafel 2017-11-10 19:11:24

  De muziek had wat aarzelend en voorzichtig geklonken. Tijdens een avondmaalsviering enige tijd...

 • Mijn laatste! 2017-11-03 19:03:04

  Het is bijna zo ver. Mijn periode als redactielid zit er bijna op. Met heel veel plezier heb ik...

 • Wintertijd 2017-10-27 14:50:16

  Het is weer bijna zover, dat moment dat we de klok een uur terugzetten en definitief richting de...