Sommige boeken hebben uitzonderlijk veel invloed gehad. Bijvoorbeeld het boek van John Bunyan over de reis van Christen naar de eeuwigheid, of Ongeloof en revolutie,  van Groen van Prinsterer. Deze keer een bijbelcommentaar van de Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968).

 

Hoe een bijbelcommentaar insloeg als een bom

 

Als jonge jongen ging Karl Barth wel eens op bezoek bij zijn peetoom in het plaatsje Pratteln, een dorpje vlakbij Basel. Deze peetoom was daar predikant. Op een dag beklom Karl de kerktoren. Al tastend ging hij naar boven in de donkere kerktoren, totdat hij boven zijn hoofd de grote kerkklok hoorde luiden en hij niet alleen….

 

Lees meer: Barth over Romeinen

In onze kerken is het nog steeds gebruikelijk dat de kerkenraad ook voor de zondagmiddag of –avond een kerkdienst uitschrijft. Maar hoe geef je invulling aan die ‘tweede dienst’?

 

In de klassieke beroepsbrief aan predikanten staat omschreven dat van de predikant gevraagd wordt zondags tweemaal te preken, eenmaal over de zogenaamde ‘vrije stof’ uit het Oude of Nieuwe Testament en eenmaal over een zondagsafdeling of gedeelte daarvan van de Heidelbergse Catechismus, zó dat geen gedeelte van de catechismus wordt overgeslagen.

Lees meer: Leerdiensten, afschaffen of niet? (1)

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen (Jes. 46, 4)

 

Een oude spreuk gaat als volgt: Eén moeder kan beter zes kinderen onderhouden, dan zes kinderen één moeder.

 

Tja, het is een gezegde uit een ver verleden. Waar kom je nog een gezin met zes kinderen tegen? Natuurlijk er zijn uitzonderingen op die regel, gezinnen waar de onderlinge zorg goed verdeeld is en zo, maar toch…

Het geeft te denken, dat ook in die tijd ouder worden gepaard ging met je zorgen te maken. Hoe zal het verder gaan wanneer je oud en wellicht hulpbehoevender wordt?

Lees meer: Oud-er-worden

Weggaan bij verwaarlozing

Als een man zijn vrouw niet goed behandelt, mag zij weggaan. Ze is hem dan niets meer verschuldigd. Het huwelijk is beëindigd, het contract verbroken. Aldus de wet van Mozes.

 

Deze bepaling was heel belangrijk voor joodse wetgeleerden in de tijd toen Jezus op aarde was. Bij beslissingen over huwelijkszaken speelden ze een grote rol. Jazeker, volgens de ordening van God is het huwelijk een verbond voor het leven. Gehuwden moeten elkaar trouw blijven. Maar toch kán een huwelijksverbond worden verbroken.

Lees meer: Echtscheiding in het jodendom (1)

Gert Peelen heeft zijn biografie over dr. H.M. Kuitert (1924) niet zelf kunnen voltooien. Na zijn overlijden heeft Petra Pronk de laatste twee hoofdstukken geschreven. Het boek schetst de ontwikkelingsgang van een theoloog die vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw binnen de gereformeerde wereld veel discussie en weerstand opriep. Kuitert begon als gereformeerd predikant in het Zeeuwse Scharendijke, werd daarna studentenpredikant in Amsterdam en vervolgens hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees meer: Biografie Kuitert

Commentaar

 • Een sprookje 2017-07-14 17:11:36

  Er was eens een vrouw. Zij was een goede hulp, ja, een geweldige hulp. Dat vond iedereen. En het...

 • Euthanasie 2017-07-07 18:58:48

  De huisarts kende de ernstig zieke patiënt in zijn wijk goed. Hij wist wat diens levensovertuiging was. Toch vroeg...

 • Twijfelachtig geloof... 2017-06-30 18:03:47

  Onlangs las ik in het Nederlands Dagblad dat gelovigen gemiddeld minder intelligent zijn dan...

 • PS van het Noorden 2017-06-23 17:46:01

  Een poosje terug mocht ik samen met nog zes andere broeders (één diaken, twee ouderlingen en drie...